« Najít podobné dokumenty

Obec Oplany - Záměr prodat obecní pozemek parc.č. st. 34/2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PDF
Obec Oplany
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Podle § 39 odst.1 a 2 Zákona 128/2000Sb.ve znění pozdějších
předpisů a dle Usnesení č.18/4/2021 ze dne 1.11.2021
<br>
zveřejňuje záměr prodat :
<br>
<br>
Pozemek p.č.st.34/2 o výměře 107m2 v k.ú Oplany <,>
zapsán na LV 10001 <.>
<br>
Využití pozemku společný dvůr,druh pozemku zastavěná plocha <.>
<br>
<br>
Finanční nabídku předkládejte písemně na Obecní úřad Oplany do
15-ti dnů od vyvěšení tohoto záměru,resp.do 14.12.2021 <.>
<br> Cena za 1m2 se předpokládá v ceně obvyklé v místě a čase <.>
<br>
<br>
V Oplanech,dne 29.11.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno : 29.11.2021
<br> Sejmuto : 14.12.2021
<br> Obec Oplany

Načteno

edesky.cz/d/5081943


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz