« Najít podobné dokumenty

Obec Oplany - Usnesení ze zasedání zastupitelstva č.4/2021 dne 1.11.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PDF
strana 1 z 1
<br> Obec Oplany
<br>
<br>
USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Oplany č.4/2021 dne 1.11.2021
<br>
<br>
<br> Usnesení č.18/4/2021
<br>
Zastupitelstvo obce projednalo Žádost o odkoupení obecního pozemku parc.č.st.34/2 a vyjádřilo
svůj souhlas s prodejem a se zveřejněním Záměru <.>
<br> Hlasování: 4-pro,2-proti
<br>
Usnesení č.19/4/2021
<br>
Zastupitelstvo obce neobdrželo písemnou žádost o případný odprodej části pozemku parc.č.691/8 <,>
proto se bude touto věcí zabývat až po splnění podmínky <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
Usnesení č.20/4/2021
<br>
Zastupitelstvo obce prostudovalo návrh a rozpočet přestavby garáže na obecní techniku na
pozemku parc.č.691/1 předloženou fy Jirsa a s nabídkou souhlasí <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
Usnesení č.21/4/2021
<br>
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č.4,jehož předmětem je navýšení příjmů
získaných vymoženou exekucí a dotací na volby a prostředky převádí do výdajové kapitoly na
opravu rybníka <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
Usnesení č.22/4/2021
<br>
Zastupitelstvo obce se seznámilo s právním výkladem ohledně sankcí za neopravené vady na
rybníku a schválilo použití exekučně vymožené částky na opravu hráze rybníka a celou kauzu tímto
ukončit <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
Usnesení č.23/4/2021
<br>
Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím neinvestičního příspěvku na 2 žákyně v ZŠ Vyžlovka v
celkové výši 4.000,-Kč na nákup školních pomůcek ve školním roce 2020/2021 <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
<br>
Vyvěšeno : 2.11.2021 Ing.XXXXXX XXXXX
Sejmuto : XX.XX.XXXX starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/5081942

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz