« Najít podobné dokumenty

Obec Oplany - Usnesení ze zasedání zastupitelstva č.3/2021 dne 13.9.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PDF
strana 1 z 2
<br> Obec Oplany
<br>
<br>
USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Oplany č.3/2021 dne 13.9.2021
<br>
<br>
<br>
<br> Usnesení č.10/3/2021
<br>
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č.3,týkající se navýšení
<br> příjmů z přerozdělených daní SR a výdajů na údržbu zeleně,SW a nákup pozemků.Provede
účetní obce <.>
<br>
Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
<br>
Usnesení č.11/3/2021
<br>
Zastupitelstvo obce bere na vědomí složení a práci volební komise pro volby do PsP ČR
<br> 2021 <.>
<br>
Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
<br>
<br> Usnesení č.12/3/2021
<br>
Zastupitelstvo obce projednalo záměr zřídit věcné břemeno k obecní nemovitosti parc.č.691/8
<br> a souhlasí s podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ
Distribuce pro připojení parc.č.st.8/9 <.>
<br>
Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
<br> Usnesení č.13/3/2021
<br>
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci na škodu vzniklou nahodilou těžbou
<br> v roce 2020 od Min.Zem.přes KÚSK <.>
<br>
Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
<br> Usnesení č.14/3/2021
<br>
Zastupitelstvo obce souhlasí s rekonstrukcí bývalého přístřešku na garáž pro obecní
<br> mechanizaci na pozemku parc.č.691/1 <.>
<br>
Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
<br>
strana 2 z 2
<br> Usnesení č.15/3/2021
<br>
Zastupitelstvo obce žádá,aby se starosta písemně obrátil na stavební úřad v KČL ve věci
<br> výstavby na parc.č.627/6 <.>
<br>
Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
<br> Usnesení č.16/3/2021
<br>
Zastupitelstvo obce žádá,aby se starosta písemně obrátil na případné vlastníky
<br> s požadavkem na odstranění autovraků a případně věc řešil s odborem životního prostředí <.>
<br>
Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
<br> Usnesení č.17/3/2021
<br>
Zastupitelstvo obce žádá,aby starosta s podporou KV vyřešil parkování vozidel na zeleném
<br> pásu na obecním pozemku parc.č.691/1 a 709/15 před č.p.28 a 71,které tím znemožňují
bezpečný průjezd osobních vozidel a v...

Načteno

edesky.cz/d/5081940

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz