« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2021
OBEC ŽDÍREC
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021
<br> '
<br> Daňove p
<br> říimv
<br> Daň z příjmu fyz.osab ze závislé činnosti
<br> Daň z příjmu fyz.osob ze“ samostatné výděl.činnosti Daň z příjmu fyz.osob : kapíí.vím <,>
<br> Daň z příjmu právnických osob
<br> Daň z přidané hodnoty
<br> Poplatek ze psů
<br> Poplatek za prov.sys.likv.kom odp <.>
<br> Odvod : lotení
<br> Daň z nemovitostí
<br> Daňové příjmy ceikem
<br> Nedaňové D
<br> Pronájem honitby
<br> Smena-
<br> Sběr a svoz komunálních odpadů Pronájem pozemků
<br> Příjmy z pronájmů nemovíloetí Příjmy : úroků
<br> Příimy :: prodeie pozemků
<br> Příjmy z Lesního družstva
<br> Příirny z dividend
<br> Nedaňové příjmy celkem
<br> Neinvestiční dotace pňjaté na výkon státní správy
<br> Příimv celkem
<br> 400.00 10,00 35.00
<br> 420,00
<br> 865,00
<br> 1.00 55,00 10,00
<br> 1 58.00
<br> 1 954.00
<br> 0.30 37,00 20,00 10,00 20.00
<br> 0.70
<br> 100.00 70.00 0.00
<br> 258.00
<br> 70.80
<br> 2 282,80
<br> OBEC ŽDÍREC NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 (v tis.Kč) Běžné a kapitálové výdaie
<br> Silnice opravy a údržba 150,00 Odvádění a čištění odpadních vod 450.00 Pitná voda 500,00 Činnost knihovnická 15,00 Výdaiespojene s kroníkou 50.00 Veřejné osvetleni 130,00 Nákup pozemků 5,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 120.00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 25,00 Sběr a svoz ostatnich odpadů 10,00 Sportovní zařízení 15.00 Péče o vzhled obce 150.00 Požáml ochrana JSDH 40,00 Požární ochrana dobrovolná část 15.00 Odměny členů zastupitelstva obce 280,00 Činnost mistni správy 327,30 Z toho: osobni vydaje 110.00 povinné polistne 20,00 knihy a tisk 1.00 drobný dlouhodobý hmotný majetek 13.00 nákup materiálu 13,00 plyn 25.00 elektrická emergíe 25,00 pohonné hmoty 1,00 služby pošt 1,30 služby telekomunikací 13,00 služby peněžních ústavů 1.00 nákup ostatnich služeb 5,00 opravy a udržování 20,00 pohoštění 1,00 budovy.haly 'a stavby 40,00 poradenské a právní služby 25,00 nájemné 1,00 vecne dary 3.00 nákup kolků 1,00 platby daní a poplatků 2.00 poskytnu...

Načteno

edesky.cz/d/5080410

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz