« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŽDÍREC Č.1-2021 O STANOVENÍ OBECNÍHO SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŽDÍREC Č.1-2021 O STANOVENÍ OBECNÍHO SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
OBEC ŽDÍREC
<br> Zastupitelstvo obce Ždírec Obecně závazná vyhláška obce Ždírec č.1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
<br> Zastupitelstvo obce Ždírec se na svém zasedání dne 11.12.2021 usnesením č.3 usneslo vydat na základě 5 59 odst.4- zákona č.541/2020 Sb <.>,o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“),a v souladu s 5 10 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> 1)
<br> 2)
<br> 3)
<br> 4)
<br> 1)
<br>,Článek 1
<br> Uvodní ustanovení Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Ždírec <.>
<br> Každý je povinen odpad nebo movitou věc,které předává do obecního systému,odkládat na místa určená obcí vsouladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh,kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věci zákonem o odpadech a touto vyhláškou.1
<br> V okamžiku,kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad,s výjimkou výrobků s ukončenou živostností,na místě obcí k tomuto účelu určeném,stává.se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu.2
<br> Stanoviště sběrných nádob je místo,kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem.Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů <.>
<br> Článek 2
<br> Oddělené soustřeďování komunálního odpadu Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky: a) Biologické odpady,b) Papír,c) Plasty včetně PET lahví,d) Sklo,9) Kovy <.>
<br>.fj Nebezpečné odpady <,>
<br> g) Objemný odpad,h) Iedlé oleje a tuky,i) Směsný komunální odpad <.>
<br> i & 6l zákona o odpadech * geo odst.I zákona o odpadech
<br> 21
<br> 3)
<br> Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm.a),b),c),d),e),f),g) a h) <.>
<br> Objemný odpad je takový odpad,který vzhledem ke s...

Načteno

edesky.cz/d/5080402

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz