« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 29. 12. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 29. 12. 2021
Obec Ždírec __ starosta obce Zdírec
<br> Ždírec,21.prosince 2021 Počet listů: l
<br> Zastupitelstva obce Ždírec
<br> dle rozdělovníku
<br> Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Ždírec
<br> Tímto svolávám zasedání Zastupitelstva obce Ždírec a oznamuji místo.čas ajeho program <.>
<br> Místo konání: Obec Ždírec.zasedací místnost.kancelář obecního úřadu.Ždírec č.p.23
<br> Doba konání: 29.prosince 2021 od 18:00 hodin
<br> Navržený ] )
<br> program: 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)
<br> Určení ověřovatelů zápisu (š“ 95 odst.1 zákona o obcích) & zapisovatele
<br> Schválení progmmu zasedání ZO
<br> Kontrola plnění úkolů a usnesení
<br> Rozpočet na rok 2022
<br> Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2023 — 2025
<br> Veřejná zeleň v obci - rozšíření - íínalizace
<br> Neoprávněné užívaní obecních pozemků
<br> Veřej né osvětlení — dar od obce Pohled
<br> Opravy na ČOV
<br> 10) Diskuse 1 1 )Různé
<br> Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
<br> Elektronicky zveřejněno dne: 21.12.2021 Odejmuto s elektronické úřední desky dne: 31.12.2021
<br> 21.12.2021 31.12.2021

Načteno

edesky.cz/d/5080401

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz