« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2022
OBEC ŽDÍREC
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022
<br> Daňové Dříimy
<br> Daň : příimu fyz.osob ze závislé činnosti
<br> Daň z příjmu ívz.osob za samostatné výročí.činnosti Daň : přijmu fyz.osob : kapit,výn <.>
<br> Daň : přijmu právnických osol:
<br> Daň z přidané hodnoty
<br> Popialek ze psů
<br> Poplatek za prov.sys.likv.kom odp <.>
<br> Odvod z loterii
<br> Daň z nemovitosti
<br> Daňové příjmy celkem
<br> Nedaňové příimv
<br> Pronájem honitby
<br> Stočné
<br> Sběr a svoz komunáinich odpadů Pronájem pozemků
<br> Přiimy z pronáimů nemovitosti Přijmy z úroků
<br> Příjmy z prodeje pozemků
<br> Příjmy : Lesního družstva
<br> Přiimy ?.dividend
<br> Nedaňové příjmy ceikem
<br> Neinvestiční dotace přijaté na výkon státní správy
<br> Příimv celkem
<br> 420,00 10.00 35.00
<br> 440.00
<br> 880.00
<br> 1.00 55.00 10.00
<br> 155.00
<br> 2 016,00
<br> 0,30 58.40 20,00 22 „40 25,00
<br> 020 50 „00 70.00
<br> 0.00
<br> 246,30
<br> 70,50
<br> 2 332,80
<br> OBEC ŽDÍREC NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 (v tis.Kč) Běžné a kapitálové výdaie
<br> Silnice opravy a údržba 100,00 Odvádění a čištění odpadních vod 500.00 Pitná voda 500,00 Cinnosi knihovnická 15.00 Výdaje spojené s kroníkou 5000 Veřejné osvětlení 150.00 Nakup pozemků 10.00 Sběr a svoz komunálních odpadů 130.00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 25.00 Sběr a svoz ostatních odpadů 15.00 Sportovní zařízení 15.00 Péče o vzhled obce 160.00 Požární ochrana JSDH 40,00 Požární ochrana dobrovolná část 15.00 Odměny členů zeslupítelstva obce 280.00 Činnost mistni správy 327.80 Z toho: osobni vydaje 1 10.00 povinne pojistné 20.00 knihy a tisk 1,00 drobný dlouhodobý hmotný majetek 13.00 nákup materialu 13.00 plyn 25.00 elektrická emergie 35.00 pohonné hmoty 1.00 služby pošt 1.00 služby telekomunikaci 13.00 služby peněžních ústavů 1,00 nákup ostatnich služeb 5.00 opravy a udržování 20,00 pohoštění 1.00 budovy.XXXX a stavby XX.XX poradenské a právní služby XX.00 nájemné 1.00 vecne dary 3,00 nákup kolko 1,00 platby daní a poplatků 2.00 poskytnulé pří...

Načteno

edesky.cz/d/5080399

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz