« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 11.12.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 11.12.2021
Obec Ždírec
<br> starosta obce Zdírec
<br> Ždírec,3.prosince 2021 Počet listů: ]
<br> Zastupitelstva obce Ždírec
<br> dle rozdělovníku
<br> Pozvánňlga na zasedání Zastupitelstva obce Ždírec
<br> Tímto svolávám zasedání Zastupitelstva obce Zdírec a oznamuji místo,čas a jeho program <.>
<br> Místo konání:
<br> Doba konání:
<br> Navržený program:
<br> Obec Zdírec,zasedací místnost,kancelář obecního úřadu,Zdírec č.p.23
<br> 11 <.>
<br> 1)
<br> prosince 2021 od 18:00 hodin
<br> Určení ověřovatelů zápisu (š 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele
<br> Schválení programu zasedání ZO
<br> Kontrola plnění úkolů a usnesení
<br> Veřejná zeleň v obci - rozšíření
<br> Neoprávněné užívaní obecních pozemků
<br> Prodej části obecního pozemku
<br> Veřejné osvětlení — dar od obce Pohled
<br> Dílčí kontrola hospodaření obce
<br> Žádost o finanční podporu z rozpočtu obce Oblastní charita Havlíčkův Brod - občan
<br> 10) Žádost o finanční podporu z rozpočtu obce Oblastní charita Havlíčkův
<br> Brod - rodina
<br> ll) Opravy na ČOV
<br> 12) Diskuse
<br> 13) Různé Vyvěšeno dne: 4.21.2021 Sejmuto dne: 15.12.2021 Elektronicky zveřejněno dne: 4.12.2021
<br> Odejmuto s elektronické úřední desky dne: 15.12.2021

Načteno

edesky.cz/d/5080398

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz