« Najít podobné dokumenty

Obec Borušov - Rozpočet obce Borušov na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Borušov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet obce Borušov na rok 2022
Popis od.par.pol <.>
hodnota v tis <.>
<br> Kč
<br> Třída 1 - daňové příjmy 3 088,50
<br> daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1111 420,00
<br> daň z příjmů fyzických osob placená poplatníkem 1112 15,00
<br> daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1113 70,00
<br> daň z příjmů právnických osob 1121 600,00
<br> daň z příjmů právnických osob za obce 1122 50,00
<br> daň z přidané hodnoty 1211 1 400,00
<br> odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1334 3,00
<br> popl.za provozování systému likvidace komunál.odpadu 1340 170,00
<br> správní poplatky 1361 0,50
<br> daň z hazardních her 1381 10,00
<br> daň z nemovitých věcí 1511 350,00
<br> Třída 2 - nedaňové příjmy 3 562,00
<br> podpora produkční čin.- příj.z poskyt.služeb a výrobků 1032 2111 3 500,00
<br> sběr a zprac.druh.surovin - příj.z poskyt.služeb a výrobků 2122 2111 3,00
<br> ostatní služby - příjmy z pronájmu ostatních nem.věcí 2144 2132 0,50
<br> zájmová činnost v kultuře - příjmy z pronáj.ost.nem.věcí 3392 2132 5,00
<br> sport.zař.ve vlast.obce - příjmy z pronájmu ost.nem.věcí 3412 2132 1,00
<br> komun.služby a úz.rozvoj j.n.- příjmy z pronájmu poz.3639 2131 2,50
<br> využ.a zneškod.kom.odp.- přij.nekap.příspěvky,náhrady 3725 2324 35,00
<br> obec.příj.a výd.z fin.operací - příjmy z úroků (část) 6310 2141 5,00
<br> obec.příj.a výd.z fin.operací - kurzové rozdíly v příjmech 6310 5143 10,00
<br> Třída 3 - kapitálové příjmy 10,00
<br> komun.služby a úz.rozvoj j.n.- příjmy z prodeje poz.3639 3111 10,00
<br> Třída 4 - přijaté transfery 70,50
<br> neinvestiční přijaté transfery ze SR - souhr.dotační vztah 4112 70,50
<br> Příjmy celkem 6 731,00
<br> Příjmy
<br> Obec Borušov,571 01 Moravská Třebová
<br> Rozpočet na rok 2022 (v tis.Kč)
<br> Stránka 1 z 5
<br>
<br> Popis od.par.pol <.>
hodnota v tis <.>
<br> Kč
<br> Ozdr.hosp.zvířat,pol.a spec.plodin a zvl.veter.péče 1014 1,00
<br> - neinvestiční transfery spolkům 5222 1,00
<br> Pěstební činnost - stromky,ožínání,… 1031 100,00
<br> - nákup materiálu...

Načteno

edesky.cz/d/5078787

Meta

Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Borušov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz