« Najít podobné dokumenty

Obec Borušov - Rozpočtové opatření č. 12/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Borušov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 12/2021
OBEC BORUŠOV
Borušov 60,571 01 Moravská Třebová
<br> Bankovní spojení: KB,a.s.Moravská Třebová,č.ú.31327591/0100 <,>
<br> IČO: 00579475,DIČ: CZ00579475
<br> ID datové schránky: ehya84f,www.borusov.cz
mobil starostka: 724 183 461,e-mail: obec@borusov.cz
<br> Úřední hodiny: pátek 17:00 – 19:00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Borušově dne 15.10.2021
<br>
<br>
<br> ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.12/2021
<br> V KOMPETENCI STAROSTKY OBCE
<br>
<br>
Úprava rozpočtu za září 2021 v souvislosti s výdaji na opravu traktoru,opravy lesních cest
<br> (doprava kameniva),zámek kaplička,mzdy vzhled obcí a platbu DPH <.>
<br>
<br> Výdaje:
<br> § pol.ÚZ NP Popis rozpočet
<br> 1032 5171
Podpora ostatních produkčních činností-opravy a
<br> udržování
21.500,00
<br> 1037 5169
Celospolečenské funkce lesů-nákup ostatních
<br> služeb
7.500,00
<br> 3326 5139
<br> Pořízení,zachování a obnova hodnot místního
<br> kulturního,národního a historického povědomí-
<br> nákup materiálu jinde nezařazený
<br> 500,00
<br> 3745 5011
<br> Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-platy
<br> zaměstnanců v pracovním poměru vyjma
<br> zaměstnanců na služebních místech
<br> 60.900,00
<br> 6399 5362
Ostatní finanční operace-platby daní a poplatků
<br> státnímu rozpočtu
66.000,00
<br> 2321 6121
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s
<br> kaly-budovy,XXXX a stavby
-XXX.XXX,XX
<br> Celkem 0,00
<br>
<br> Rozpočtové opatření bylo schváleno starostkou dne 15.10.2021 <.>
<br>
<br> OZ XXXX informováno o rozpočtovém opatření na svém zasedání dne XX.11.2021 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXX XXXXX
<br> starostka
<br> Vyvěšeno dne: XX.XX.2021
<br> Dokument je vyvěšen na internetových stránkách obce www.borusov.cz <.>
<br>
<br> 2021-11-08T11:51:09+0100
XXXXX XXXX

Načteno

edesky.cz/d/5078782


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Borušov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz