« Najít podobné dokumenty

Obec Borušov - Obecně závazná vyhláška obce Borušov č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství od 1.1.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Borušov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška obce Borušov č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství od 1.1.2022
1) 2)
<br> 3)
<br> 4)
<br> OBEC BORUŠOV
<br> Zastupitelstvo obce Borušov
<br> Obecně závazná vyhláška obce Borušov č.1/2021,o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
<br> Zastupitelstvo obce Borušov se na svém zasedání dne 08.12.2021 usnesením č.0712021 usneslo vydat na základě % 59 odst.4 zákona č.541/2020 Sb <.>,o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“),a v souladu s š 10 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"):
<br> _ čl.1 Uvodní ustanovení
<br> Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Borušov
<br> Každý je povinen odpad nebo movitou věc,které předává do obecního systému,odkládat na místa určená obci v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh,kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškouí <.>
<br> V okamžiku,kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad s výjimkou výrobků s ukončenou životností na místě obcí k tomuto účelu určeném,stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu?
<br> Stanoviště sběrných nádob je místo,kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů <.>
<br> (:|.2 Oddělené soustřeďování komunálního odpadu
<br> 1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená obci jsou povinny odděleně soustředovat následující složky:
<br> a) Biologické odpady <,>
<br> b) Papír <,>
<br> c) Plasty včetně PET lahví,d) Sklo <,>
<br> e) Kovy <,>
<br> 1 g 61 zákona o odpadech 2 5 60 zákona o odpadech
<br> f) Nebezpečné odpady <,>
<br> g) Objemný odpad <,>
<br> h) Jedlé oleje a tuky <,>
<br> i) Textil <,>
<br> ]) Směsný komunální odpad <.>
<br> 2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm.a),b),c),d),e),f),g),h) ai) <.>
<br> 3) Objem...

Načteno

edesky.cz/d/5078779

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Borušov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz