« Najít podobné dokumenty

Obec Velenice (Česká Lípa) - Sazebník úhrad podle zákona č.106/1999 Sb.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velenice (Česká Lípa).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sazebník úhrad podle zákona č.106/1999 Sb.
Sazebník úhrad
<br> Obec Velenice podle odst.1 písm.f) zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“),a ve smyslu nařízení vlády č <.>
<br> 173/2006 Sb <.>,o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o
<br> svobodném přístupu k informacím <.>
<br> 1.Náklady na vytištění,pořízení kopie nebo záznamu informace (1 ks):
<br> Černobílá:
<br>  Jednostranný výtisk nebo kopie formát A4 – 5 Kč
<br>  Oboustranný výtisk nebo kopie formát A4 – 10 Kč
<br> Za poskytnutí kopie v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního
<br> poskytovatele služeb,kterou povinná osoba za pořízení kopie uhradí <.>
<br> 2.Náklady na opatření technických nosičů dat (1 ks):
<br>  CD ROM,DVD ROM – 10 Kč
<br>  Jiný technický nosič dat (dále jen „TND“) – podle pořizovací ceny
<br> Pokud žadatel poskytne vlastní TND,na který bude možné požadované informace zaznamenat,nebude úhrada
<br> tohoto nákladu uplatňována <.>
<br> 3.Náklady na odeslání informací:
<br>  Balné: 50 Kč
<br>  Poštovné: dle platného ceníku poštovních služeb
<br> V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací uplatňována <.>
<br> 4.Úhrada na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací:
<br>  Za každou započatou hodinu práce – 500 Kč
<br> Celková výše úhrady nákladů,která vznikne součtem dílčích částek za pořízení výtisků nebo kopií,za opatření
<br> TND,za odeslání informací žadateli a za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací,se zaokrouhlí na celé Kč
<br> směrem dolů <.>
<br> Pokud celkové náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 100 Kč,pak se úhrada nákladů nevyžaduje <.>
<br> Forma úhrad
<br> Hotově – v pokladně obecního úřadu ve Velenicích
<br> Převodním příkazem – na číslo účtu obec Velenice 215 29 421/0100
<br>
<br> V případě,že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu,písem...

Načteno

edesky.cz/d/5078597

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Velenice (Česká Lípa)
30. 11. 2022
30. 11. 2022
30. 11. 2022
24. 11. 2022
23. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Velenice (Česká Lípa)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz