« Najít podobné dokumenty

Obec Velenice (Česká Lípa) - Záznam, o poskytnutí informace 01/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velenice (Česká Lípa).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záznam, o poskytnutí informace 01/2021
Obecní úřad Velenice
<br> Starostka
<br> Velenice 148,470 02 Velenice
<br>
<br>
<br> Záznam o poskytnutí informace
<br> dle ustanovení § 14 odst.6 zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění
<br> pozdějších předpisů <.>
<br> Datum podání
<br> 17.11.2021
<br>
<br> Obsah požadované informace
<br> Žádost se týká poskytnutí informace,a to konkrétně o zaslání souhlasu vlastníka pozemku p.č.9 a p.č
<br> 11.vše v k.ú.Velenice u Zákup na pokládku asfaltového koberce přes část soukromého pozemku p.č <.>
<br> 11,vedeném na katastru jako ostatní plocha <.>,Informaci,kdy byl proveden asfaltový koberec na
<br> soukromém pozemku p.č.9 a p.č.11,vše v k.ú.Velenice u Zákup.O zaslání kopie vydaného stavebního
<br> povolení na pokládku asfaltového koberce na pozemku p.č.9 a p.č.11,vše v k.ú.Velenice u Zákup <.>
<br> Poskytnutá informace
<br> K Vaší žádosti Vám sděluji,že se jednalo se o udržovací práce na stávající místní komunikaci,které
<br> nevyžadují žádné stavební povolení,udržovací práce byly provedeny někdy v roce 1997 - 1999.Část
<br> pozemku p.č.9 a p.č.11,je historicky využíván jako místní komunikace,obec Velenice se o pozemek
<br> dlouhodobě stará,jak v létě – zametání,oprava povrchu,tak v zimně – zimní údržba.Stavba na pozemku
<br> je obce Velenice,protože ji XXX v historii obec vybudovala.Pozemek pod touto stavbou je ve vlastnictví
<br> Pana XY,vzhledem k tomu,že tuto část pozemku s ohledem na silniční zákon a jeho prováděcí vyhlášku
<br> si nemůžete oplotit,ani na něm tvořit pevné překážky,byla panu XY od Obce Velenice nabídnuto,že
<br> tuto část pozemku od něj odkoupí,aby bylo zajištěno veřejné užívání místní komunikace <.>
<br>
<br> Způsob vyřízení
<br> Písemně – odpověď byla zaslána e-mailovou poštou.Za poskytnutí informace nebyly účtovány náklady <.>
<br>
<br> Kdo žádost vyřizoval
<br> XXXXX XXXXXXXX – starostka obce
<br>
<br> Datum,kdy byla informace odeslána
<br> 16.12.2021
<br>
<br> Zpracovala
<br>
<br> XXXXX XXXXXXXX dne XX.XX.XXXX

Načteno

edesky.cz/d/5078595

Meta

Stavební informace   Stavby   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Velenice (Česká Lípa)
30. 11. 2022
30. 11. 2022
30. 11. 2022
24. 11. 2022
23. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Velenice (Česká Lípa)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz