« Najít podobné dokumenty

Obec Velenice (Česká Lípa) - Zápis ze zasedání ze dne 24.11.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velenice (Česká Lípa).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání ze dne 24.11.2021
OBEC VELENICE
<br>
<br>
ZÁPIS č.7/2021
ze zasedání zastupitelstva obce Velenice ze dne 24.listopadu 2021
<br>
Zasedání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu od 18:00 hod <.>,ukončeno bylo v 19:18 hod <.>
<br> Zasedání vedla starostka obce XXXXX XXXXXXXX.Zasedání zastupitelstva jsou veřejná <.>
<br>
<br> Přítomní zastupitelé: XXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXX,XXXXXXXXX XXXXX,Ing.XXXXXX XXXX,Štefan
<br> Pavel,XXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXX <.>
<br> Neomluveni zastupitelé: XXXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXXX <.>
<br>
<br> Vzhledem k tomu,že je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů,je zastupitelstvo
<br> usnášeníschopné <.>
<br>
<br> Program jednání:
<br> 1) Schválení,popřípadě doplnění programu zasedání <.>
2) Určení ověřovatelů zápisu + informace,co se událo v obci od minulého zasedání <.>
3) Volby přísedících okresního soudu v České Lípě <.>
4) Bezúplatný převod majetku členské obci Mikroregion Podralsko – Velenice <.>
5) Obecně závazná vyhláška obce č.1/2021,o stanovení obecního systému odpadového
<br> hospodářství <.>
<br> 6) Obecně závazná vyhláška obce č.2/2021,o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství <.>
<br> 7) Mimořádná odměna starostce obce <.>
8) Dopravní značení v obci + informativní cedule <.>
9) RO č.4/2021 <.>
10) Zadávací dokumentace + návrh smlouvy o dílo k akci „Rekonstrukce mlýna čp.20 na
<br> sociální bydlení obce Velenice <.>
<br> 11) Různé <.>
<br>
1,Schválení,popřípadě doplnění programu zasedání <.>
<br> Program jednání nebyl doplněn
<br> Hlasování:
<br> Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
<br> Usnesení č.51 - 2021: Zastupitelé obce Velenice schvalují program jednání,v navrženém
<br> znění <.>
<br>
<br> 2.Určení ověřovatelů zápisu + informace,co se událo v obci od minulého zasedání <.>
<br> Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: XXXXX XXXXXXXX <.>
<br> Ověřovateli zápisu byli navrženi: XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXX <.>
<br> Hlasování:
<br> Pro: X Proti: X Zdržel se: 0
<br> Usnesení č.52 - 2021: Zastu...

Načteno

edesky.cz/d/5078586

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Velenice (Česká Lípa)
30. 11. 2022
30. 11. 2022
30. 11. 2022
24. 11. 2022
23. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Velenice (Česká Lípa)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz