« Najít podobné dokumenty

Obec Hvozdnice (Hradec Králové) - POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ Č.1/2021 - „DOKONČENÍ A OPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI HVOZDNICE – 1.etapa“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hvozdnice (Hradec Králové).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Poptávkové řízení 1-2021_Vo Hvozdnice 1etapa
Obec Hvozdnice,Hvozdnice č.p.S 1,IČ 45978662 503 27 Lhota pod Libčany
<br> POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ ('n/2021
<br> Obec Hvozdnice vvpis_uie poptávkové řízení na akci: „DOKONČENÍ A OPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ v OBCI HVOZDNICE _ Letapa“
<br> Předmět a rozsah plnění zakázky (Kompletní PD — možno nahlédnout na OÚ) 80 01 - Nové Vo - k Nové zástavbě
<br> SO 02 - Nové Vo - cesta k Benešáku
<br> SO 03 - Oprava stávajícího Vo —- Dvoreček (pouze úsek na p.č.3012 — 100 m)
<br> A Průvodní zpráva
<br> B Souhrnná technická zpráva
<br> SITUACE STAVBY
<br> Výkaz výměr (dle jednotlivých stavebních objektů) Obsah nabídky:
<br> I.l(vvaliflkační předpoklady dodavatele
<br> a) Cestně prohlášení dle 553 ZVZ (originál)
<br> b) Výpis z Obchodního rejstříku ne starší 90 dnů
<br> c) Zivnostenský list provádění staveb a jejich Odstraňování
<br> 2.0ceněný výkaz výměr
<br> Kritériem pro výběr vítězného uchazeče je nejnižší nabídková cena.Smlouva o dílo bude uzavřena s vítězným uchazečem poptávkového řízení <.>
<br> Termín předání nabídek je nejpozději ve středu dne 31.1.2022 do 17 hodin na obecním úřadě.Nabídky zasílejte na emailovou adresu obecnghvozdnicecz,nebo poštou na adresu: OÚ Hvozdnice,Hvozdnice č.p.SI,503 27 Lhota pod Libčany nebo předejte osobně,a to každou středu od 17 dO 19 hodin dO kanceláře OÚ Hvozdnice.Případné dotazy k dokumentaci —
<br> XXXXX XXXXX — XXX XXX XXX,davidpekachseznameZ <.>
<br> Ve Hvozdnicích dne 5.1.2022
<br> XXX XXXXXX (X- XX E C starosta obce HVOZDNICE tel.XXX 683 372
<br> IČ: 459 ? Vyvěšeno dne 5.1.2022 (1 <.>
<br> % 1

Načteno

edesky.cz/d/5077480

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hvozdnice (Hradec Králové)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz