« Najít podobné dokumenty

Obec Kbelnice - Vyhláška č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kbelnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
OBEC KBELNICE
<br> Zpracující orgán:
<br> OBECNÍ ÚŘAD KBELNICE
<br> OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA,O MISTNIM POPLATKU ZA OBECNI
<br>,! SYSTEM ODPADOVEHO ! V ! HOSPODARSTVI DRUH NORMY VYHLÁŠKA EVIDENČNÍ ČÍSLO 2/2021 ÚČINNOST 1.1.2022 AUTOR / SPRÁVCE J V 1 Podpis autor “\ “W“ Á? '“ SCHVALUJÍCÍ Datum od “" „.<.>.-= :jicíh Zastupitelstvo obce schválení _f 15.12.20 ») 31534021".„ DATUM VYDÁNÍ 16.12.2021 \ „,M57 S účinností ode dne Název normy,křešáňšbáweno ZRUŠENO 1/2020,1/2021
<br> ROZDĚLOVNÍK: SEZNÁMEN s VÝŠE UVEDENOU SMĚRNICÍ DNE: útvar Podpis
<br> Účetní Starosta » */
<br> Místostarosta
<br> Obec Kbelnice Zastupitelstvo obce
<br> Obecně závazná vyhláška č.212021,o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
<br> Zastupitelstvo obce Kbelnice se na svém zasedání dne 15.12.2021 usnesením č.211215103 usneslo vydat na základě % 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souíadu s š 10 písm.cl) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhíaška"):
<br> Čl.1 Úvodní ustanovení (1) Obec Kbeinice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek").(2) Správcem poplatku je obecní úřad.1
<br> čl.2 Poplatník (1) Poplatníkem poplatku je2:
<br> a) fyzická osoba přihlášena v obcí3 nebo b) vlastník nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci <,>
<br> a
<br> ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce <.>
<br> (2) Spoluvlastnící nemovité věcí zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.4
<br> '$ 15 odst.1 zákona,o místních poplatcích
<br> 1% 10e zákona o místních poplatcích
<br> 3 Za přihlášeni fyzické osoby se podle & 16c zákona o místních poplatcích považuje
<br> a) přihlášení k trvalému pobytu po...

Načteno

edesky.cz/d/5077333

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kbelnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz