« Najít podobné dokumenty

Obec Kbelnice - Zápis z řádné schůze výboru DSO Brada-Rybníček a Kbelnice 22.12.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kbelnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis DSO BRaK 22.12.2021podepsaný .pdf [0,68 MB]
Zápis z řádné schůze výboru DSO Brada-Rybníček a Kbelnice
<br> dne 22.12.2021 18.00 hod
<br> Přítomni výbor: Ing.XXX XXXXX,Roman Jand'ourek,Bc.XXXXX XXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXX,lng.XXXXXXXX XXXXX,Ing.XXXX XXXXXXX
<br> Přítomno: X členů výboru-jednání je usnášeníschopné Zapisovatel: ing.XXXXXXXX XXXXX,Ověřovatel zápisu: lng.XXX XXXXX
<br> Program jednání:
<br> X.schvalování rozpočtu 2022,stočné 2022
<br> 2.schvalování rozpočtového výhledu 2022 -— 2026 3.schvalování rozpočtového opatření 1_2021
<br> 4.plán inventur za rok 2020
<br> 1.schvalování rozpočtu 2021,stočné
<br> - k předloženému rozpočtu na rok 2022,kterýje navržený jako vyrovnaný ve výši 1120050 Kč nejsou připomínky,stočné pro rok 2022 se schvaluje ve výši 55Kč/m3 včetně DPH
<br> výbor schvaluje rozpočet a stočné poměrem hlasů: 6 pro/0 proti/0 zdržel se 2.schvalování rozpočtového výhledu 2022 - 2026
<br> - k předloženému rozpočtovému výhledu na roky 2022-2026 v němž jsou rozpočty navrženy jako vyrovnané nejsou připomínky
<br> výbor schvaluje výhled poměrem hlasů: 6pro/0 proti/O zdržel se 3.schvalování rozpočtového opatření 1_2021 k předloženému rozpočtovému opatření nejsou připomínky
<br> výbor schvaluje opatření poměrem hlasů : 6pro/0 proti/0 zdržel se
<br> 4.plán inventur za účetníobdobí 2021
<br> — předseda předložil plán inventur za účetní období 2021.Inventura je plánována na 5.1.2022 — 31.1.2022
<br> - byla navržena inventarizační komise ve složení : Bc.XXXXX XXXXXX — předseda,lng.XXXXX XXXXXXXX a XXXXX XXXXXXXXX členové komise
<br> -je připravena inventarizační směrnice za účetní období roku 2021
<br> Výbor schvaluje poměrem hlasů: 6 pro/0 proti /0 zdržel se Di it'l ě | n g ' pozeapgal lng.\!,_ Ja rOSlaV XXXXXXXX XXXXX lng.XXXXXXXX XXXXX,predseda vyboru,zapisovatel; Datum:XXXX.XX.XX
<br> Leksa 13:31:34 +01'00'
<br> Ověřil: Ing.XXX XXXXX
<br> \\ DeanovoLNÝ SVAZEK neci * Brada-Rybníček a Kbelnice Sídlo: 506 01 Brada-Rybníček,Rybníček 3'3
<br> lČ: 04365895 DIČ: CZG4365895 <.>,KB Jičín 115-1292930297moo
<b...

Načteno

edesky.cz/d/5077332


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kbelnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz