« Najít podobné dokumenty

Obec Kbelnice - POVINNÉ VÝMĚNY KOTLŮ 1. A 2. EMISNÍ TŘÍDY DO 31.8.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kbelnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

POVINNÉ VÝMĚNY KOTLŮ 1. A 2. EMISNÍ TŘÍDY DO 31.8.2022.pdf [0,19 MB]
O b e c n í ú ř a d K B E L N I C E
<br>
Kód obce: Bankovní spojení: IČO: Adresa:
549169 Komerční banka Jičín 00578380 Kbelnice
<br> Tel.: 774 715 479 Účet: 24024541/0100 mail: oukbelnice@seznam.cz 506 01 Jičín
<br>
<br> POVINNÉ VÝMĚNY KOTLŮ 1.A 2.EMISNÍ TŘÍDY DO 31.8.2022
<br> Podle zákona č.201/2012 Sb.o ochraně ovzduší se od 1.9.2022
nebudou moci provozovat kotle na tuhá paliva o jmenovitém tepelném
příkonu od 10 do 300 kW,které nebudou splňovat nejméně 3.emisní třídu <,>
dle normy ČSN 303-5.To znamená,že kotle první a druhé emisní třídy
budou muset být nahrazeny kotli s vyšší emisní splňující Ekodesing,což je
požadavek na nízkoemisní provoz kotlů dle Nařízení komise (EU)
2015/1189
<br> Povinné výměny kotlů 1.a 2.emisní třídy do 31.8.2022
<br> Podle zákona č.201/2012 Sb.o ochraně ovzduší se od 1.9.2022 nebudou moci provozovat
kotle na tuhá paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW,které nebudou splňovat
nejméně 3.emisní třídu,dle normy ČSN 303-5.To znamená,že kotle první a druhé emisní třídy
budou muset být nahrazeny kotli s vyšší emisní splňující Ekodesing,což je požadavek na
nízkoemisní provoz kotlů dle Nařízení komise (EU) 2015/1189 <.>
<br> Provozovatel,který bude provozovat kotle 1.nebo 2.emisní třídy po 1.9.2022 riskuje pokutu
do výše 50 000 Kč.Hlavním cílem výměny kotlů je zlepšení kvality ovzduší ve městech a obcích <.>
<br> Při výměně kotlů mohou občané využít vyhlašovaných dotačních programů jednak
z Operačního programu Životního prostředí nebo z programu Nová zelená úsporám.Jako nové
zdroje budou podporována tepelná čerpadla,automatické i ruční kotle na biomasu a pravděpodobně
i kondenzační kotle na zemní plyn <.>
<br> Zákon o ochraně ovzduší ukládá provozovatelům kotlů povinnost související s provozem
kotlů a tou je provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky prostřednictvím odborně způsobilé
osoby kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o
celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 ...

Načteno

edesky.cz/d/5077331

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kbelnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz