« Najít podobné dokumenty

Obec Lhotka (Žďár nad Sázavou) - Usnesení ZO prosinec 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhotka (Žďár nad Sázavou).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
939“ — -» Obec Lhotka 591 01 Žďár nad Sázavou
<br> Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lhotka konané dne 9.12.2021
<br> Zastupitelstvo obce
<br> 1.Jmenuje a/ Ověřovatelé zápisu a návrhovou komisi ve složení Ing.XXXX XXXXXXX a XXXXXXXXX Zkoumala b/ Zapisovatele Josefa Šušku
<br> Bere na vědomí
<br> a/ Zastupitelstvo obce Lhotka bere na vědomí podání žádosti o dotaci akce „Obnova místní komunikace „Na výpustku"" do Podprogramu MMR — 117D8210 — Podpora obnovy a rozvoje venkova <.>
<br> b/ Obecně závazná vyhláška obce Lhotka č.1/2021 o místním poplatku za
<br> obecní systém odpadového hospodaření,platnost 1.1.2022
<br> c/ Příkaz k realizaci inventur za rok 2021
<br> Schvaluje
<br> a/ Program zasedání ZO
<br> b/ Kontrola zápisu říjen 2021
<br> c/ Dodatek č.1 k SOD ze dne 29.4.2021— Pergola se skladem
<br> d/ Dodatek č.1 ke stanovám DSO „Mikroregion Žďársko"
<br> e/ Rozpočet obce Lhotka na rok 2022
<br> f/ Dodatek č.4 ke smlouvě o zemědělském pachtu — LDO Přibyslav
<br> g/ Kraj Vysočina — Smlouva o spolupráci při tvorbě,aktualizaci a správě digitální technické mapy Kraje Vysočina
<br> h/ Výši odměny za údržbu komunikací v obci v zimních měsících
<br> Starosta obce: Ing.XXX XXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.'.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Místostarosta: XXXXX XXXXX.<.>.<.>.<.>.<.> Ságl/XXX%.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> 1 „JL/Ž.?ZMU JF 42.2027
<br> dálší? PWM
<br> fvčíew /? / Ž 0 LL 139055225?

Načteno

edesky.cz/d/5077321

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhotka (Žďár nad Sázavou)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz