« Najít podobné dokumenty

Obec Malé Hradisko - Stanovení místní úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malé Hradisko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Okluky priloha_985408312_0_2021-513 (2).pdf [0,77 MB]
M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a
nám.T.G.Masaryka 130/14,796 01 Prostějov
<br>
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova,Křížkovského 36/7,Prostějov
<br>
<br> Prostějov,dne 6.1.2022
<br> SpZn.: OD/513/2021/Pa
<br> Č.j.: PVMU 2653/2022 41 S00AX02XCOCI
<br> Spis.:/Skart.znak: 280.3.1 S5
<br> *S00AX02XCOCI*
<br> Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: XXXXXXXX XXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX
<br> Oprávněná úřední osoba pro podepisování: XXXXXXXX XXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX
<br>
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova,jako správní orgán příslušný podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
<br> provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh,který podala
<br> Obec Malé Hradisko,IČO 00288454,Malé Hradisko 60,798 49 Malé Hradisko
<br> (dále jen "navrhovatel"),podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 172
<br> a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")
<br> opatřením obecné povahy
<br> s t a n o v í
<br> místní úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> komunikace: místní komunikace v obci Malé Hradisko
<br>
<br> Způsob vyznačení:
<br> Budou osazeny dopravní značky B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ se symbolem „30“,snižující
<br> rychlost vozidel v obci na 30 km v hodině a to dva kusy v Malém Hradisku části Okluky <.>
<br> Za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření,odbornou montáž dopravního značení
<br> bude zodpovědný:
<br> Obec Malé Hradisko,IČO 00288454,Malé Hradisko 60,798 49 Malé Hradisko
<br>
<br> Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
<br> 1.Místní úprava provozu bude realizována podle předloženého výkresu,který byl odsouhlasen DI PČR
<br> Prostějov č.j.KRPM-28874-2/ČJ-2021-141206 ze dne 14.3.2021 <.>
<br> 2.Provede...

Načteno

edesky.cz/d/5076823

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malé Hradisko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz