« Najít podobné dokumenty

Obec Malé Hradisko - Zápis ze zasedání zastupitelstva č.32/2021 ze 17.12.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malé Hradisko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis_zasedani_ozmh_17_12_2021.pdf [0,44 MB]
Obec Malé Hradisko
<br>
Zápis vč.usnesení č.32/2021 ze zasedání 17.12.2021 Stránka 1
<br>
Z á p i s č.32/2021
<br> z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Malé Hradisko,konaného
<br> dne 17.12.2021 v zasedací místnosti Obecního úřadu Malé Hradisko
<br>
Přítomni: XXXXXX XXXXXXX,Mgr.Vojmír Křupka,XXXXXX XXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX <,>
<br> XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,Vladimíra Voráčková
<br> Nepřítomni a omluveni: X
<br> Přítomni občané: 0
<br> Zahájení zasedání: 18:20 hodin
<br> Ukončení zasedání: 19:00 hodin
<br> Program:
<br> 1) Zahájení
<br> 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> 3) Kontrola usnesení
<br> 4) Rozpočtová opatření
<br> 5) Schválení rozpočtu obce Malé Hradisko pro rok 2022
<br> 6) Zřizovací listina Mateřské školy Malé Hradisko
<br> 7) Různé
<br> 8) Závěr
<br> K bodu 1) Zahájení
<br> Zasedání zahájil a řídil podle jednacího řádu obce starosta obce XXXXXX XXXXXXX.Konstatoval <,>
<br> že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je na něm přítomno všech 9 členů zastupitelstva
<br> obce a tudíž zasedání může právoplatně jednat a usnášet se.Dále starosta obce navrhl vést
<br> diskusi k jednotlivým bodům operativně a přímo <.>
<br> Starosta informoval o platném jednacím řádu zastupitelstva obce a jeho dodržování,nutnosti
<br> zakrytí úst a nosu,o rozmístění členů zastupitelstva obce a hostů v jednací místnosti <.>
<br> Starosta obce přečetl program zasedání zastupitelstva.Poté navrhl jeho doplnění o bod
<br> týkající se schválení žádosti o pořízení Územního plánu Malé Hradisko včetně zvolení
<br> pořizovatele územního plánu.Starosta obce předložil následující návrh nového programu
<br> jednání <.>
<br> 1) Zahájení
<br> 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> 3) Kontrola usnesení
<br> 4) Rozpočtová opatření
<br> 5) Schválení rozpočtu obce Malé Hradisko pro rok 2022
<br> 6) Zřizovací listina Mateřské školy Malé Hradisko
<br> 7) Schválení žádosti o pořízení Územního plánu Malé Hradisko včetně zvolení ...

Načteno

edesky.cz/d/5076822

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malé Hradisko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz