« Najít podobné dokumenty

Obec Malé Hradisko - Sválený neinvestiční rozpočet MŠ 2022 Malé Hradisko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malé Hradisko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Neinvestiční rozpočet 2022 MŠ MH.pdf [0,41 MB]
Příloha č.2
<br> NEINVESTIČNÍ ROZPOČET ORGANIZACE
<br> Název příspěvkové organizacer Rok:
<br> Mateřská škola Malé Hradisko příspěvková organizace
<br> 131110331 podle účtů účto vě osnov y
<br> V nosy
<br> Sthválený rozpočet 2021
<br> Očekávane plnění rozpočtu 2 021
<br> Návrh rozpočtu 2022
<br> 602 - výnosy z prodeje služeb
<br> 640000
<br> 640000
<br> 753000
<br> ; Olomoucký kraj
<br> Ostatni zdroje
<br> Vlastní činnost
<br> Komentář
<br> 753000
<br> 603 - výnosy z pronáimu
<br> 604 - výnosy ;: prodaného zboži
<br> "vf-31
<br> !60x - ostatní “masy z vlastních výkonů
<br> 648 — čerpání fondů
<br> 0
<br> 649 — ostatni výnosy z činnosíi
<br> 0
<br> 66x - finanční výnosy
<br> I00
<br> 672 - výnosy z Uansfen'l
<br> 2 950 000
<br> Náklady podle účtů účtové osnovy
<br> Očekávané Očekávané plnění rozpočtu Schválený plnění rozpočtu 202.1 obec Malé Návrh rozpočtu Náklady rozpočet 202! 2021 Hradisko 501 - spoiřebamaleriálu 425 100 440 000 66 143 502 - spotřeba energie 130 000 130 000 100 000 504 - prodané zboží 0 0 0 50x - ostatni spolřebované nákupy 0 0 0 51 ] - opravy a udržování 40 451 120 000 120 000 512 - cestovné 2 000 | 000 5 000 513 - náklady na reprezentaci 0 0 0 518 - ostatní služby 1 13 000 120 000 120 000 521 - mzdové náklady 2 030 000 2 050 000 80 000 524 - zákonné sociální pojištění (mo 500 690 000 23 000 525 -jiné sociální pojištění 13 200 IS 000 300 527 - zákonné sociální náklady 37 300 36 000 700 531 - daří silniční 0 O 0 53x - ostatní daně a poplatky () O 0 549 - oslamí náklady 0 O 0 551 - odpisy dlouhodobého majetku 12 549 34 857 34 85? 556 - tvorba & zúčmvání opravných položek 0 0 0 558 - náklady 2 drobného majetku 120 000 350 000 350 000 55x - odpisy,prodaný majetek,tvorba a použití rezerv a opravných položek ostainí 0 CELKEM mmm frau 3 986 s? __ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ o 5987 r “ '
<br> xxxxxxx
<br> „xxxx
<br> 400 000
<br> ] l5000
<br> Komentář
<br> Ostatní zdroje Vlastní činnost +
<br> 0 4 000 400 1100
<br> 0 0 70 000
<br> 0 0 0
<br> 0 0 O
<br> 0 0 20 ...

Načteno

edesky.cz/d/5076820

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malé Hradisko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz