« Najít podobné dokumenty

Obec Malé Hradisko - Schválený střednědobý výhled rozpočtu MŠ Malé Hradisko 2023 - 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malé Hradisko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý výhled 2023-2024 MŠ[1].pdf [0,26 MB]
Příloha č.1
<br> STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
<br> Název příspěvkové organizace: MATEŘSKÁ ŠKOLA MALÉ HRADISKO,příspěvková organizace
<br> Období:
<br> Účtová skupina Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost
<br> Doplňková
<br> činnost
<br> 60x - Tržby za vlastní výkony a za zboží 680000 690000
<br> 648 - Čerpání fondů
<br> 64x - Ostatní výnosy
<br> 66x - Finanční výnosy
<br> 672 - Výnosy z transferů 3100000 3150000
<br> CELKEM VÝNOSY 3780000 0 3840000 0
<br> 50x - Spotřebované nákupy 630000 650000
<br> 51x - Služby 270000 300000
<br> 52x - Osobní náklady 2800000 2800000
<br> 53x,54x - Ostatní náklady 0 0
<br> 55x - Odpisy,náklady z DDM,tvorba a použití
<br> rezerv a opravných položek 80000 90000
<br> CELKEM NÁKLADY 3780000 0 3840000 0
<br> VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0 0
<br> 2023 2024
<br> Výnosy a náklady podle účtů účtové osnovy

Načteno

edesky.cz/d/5076818


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malé Hradisko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz