« Najít podobné dokumenty

Obec Malé Hradisko - Zápis ze zasedání zastupitelstva č.31/2021 ze 26.11.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malé Hradisko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis_zasedani_ozmh_26_11_2021_final.pdf [0,31 MB]
Obec Malé Hradisko
<br>
Zápis vč.usnesení č.31/2021 ze zasedání 26.11.2021 Stránka 1
<br>
Z á p i s č.31/2021
<br> z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Malé Hradisko,konaného
<br> dne 26.11.2021 v zasedací místnosti Obecního úřadu Malé Hradisko
<br>
Přítomni: XXXXXX XXXXXXX,Mgr.Vojmír Křupka,XXXXXX XXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX <,>
<br> XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXXXX XXXXXX (příchod v XX:XX hod.),XXXXXXXX XXXXXXX (příchod
<br> v XX:XX hod.),XXXXX XXXXXXX,Vladimíra Voráčková
<br> Nepřítomni a omluveni: X
<br> Přítomni občané: 1
<br> Zahájení zasedání: 18:13 hodin
<br> Ukončení zasedání: 19:17 hodin
<br> Program:
<br> 1) Zahájení
<br> 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> 3) Kontrola usnesení
<br> 4) Smlouva EG.D,a.s.- instalovaný příkon,rozšíření v části obce Nad Trpínkami
<br> 5) Informace - Územní plán obce Malé Hradisko – návaznost na dotaci Olomouckého kraje
<br> 6) Návrh rozpočtu obce Malé Hradisko pro rok 2022
<br> 7) Zřizovací listina Mateřské školy Malé Hradisko
<br> 8) Žádost - XXXXXXX XXXXXXX
<br> X) Různé – Na vědomí rozpočtové opatření č.13/2021,zrušení akce setkání seniorů <,>
<br> aktualizace „Smlouvy o nájmu prostoru souvisejícího s podnikáním“ mezi obcí
<br> Malé Hradisko a firmou Vegacom a.s <.>
<br> 10) Závěr
<br> K bodu 1) Zahájení
<br> Zasedání zahájil a řídil podle jednacího řádu obce starosta obce XXXXXX XXXXXXX.Konstatoval <,>
<br> že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je na něm přítomno 7 z 9 členů zastupitelstva
<br> obce a tudíž zasedání může právoplatně jednat a usnášet se.Dále starosta obce navrhl vést
<br> diskusi k jednotlivým bodům operativně a přímo <.>
<br> Starosta informoval o platném jednacím řádu zastupitelstva obce a jeho dodržování,nutnosti
<br> zakrytí úst a nosu,o rozmístění členů zastupitelstva obce a hostů v jednací místnosti <.>
<br> Starosta obce přečetl program zasedání zastupitelstva.Následně zastupitele vyzval k jeho
<br> případnému doplnění či změně.Nebylo tomu tak,proto dal o programu hlasovat <.>
<...

Načteno

edesky.cz/d/5076817

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malé Hradisko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz