« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Zápis č. 2/2021 ze zasedání zastupitelstva ze dne 24.3.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 2/2021 ze zasedání zastupitelstva ze dne 24.3.2021
Zápis č.2/2021 – Veřejné zasedání zastupitelstva 24.3.2021
<br>
Stránka 1 z 11
<br> Zápis č.2/2021
<br> z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
<br> konaného dne 24.3.2021 v 1900 hod.v sále Hostince Na Klokočné
<br>
Přítomni osobně: Ing.XXXXXXXX XXXXX,XXX XXXX,XXXXX XXXXX,Ing.arch.XXXXX XXXXXXXX <,>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX Ph.D,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Přítomni distančně: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Omluveni:
<br> Neomluveni:
<br>
<br> Celkový počet přítomných zastupitelů: 7
<br> Celkový počet nepřítomných zastupitelů: 0
<br> 1.Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Klokočná zahájil starosta obce XXXXXXXX XXXXX (dále
<br> „předsedající“),přivítal všechny přítomné a konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno <.>
<br> Informace podle § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích byla na úřední desce
<br> Obecního úřadu Klokočná zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to
<br> od 16.3.2021 do 24.3.2021.Předsedající dále konstatoval,že dle prezenční listiny je
<br> přítomno 6 členů zastupitelstva osobně a 1 člen zastupitelstva je distančně připojen přes
<br> Skype,tedy je přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů
<br> zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Dále předsedající konstatoval,že se veřejné zasedání Zastupitelstva koná v době vládou
<br> vyhlášeného nouzového stavu.Dopady krizových opatření na průběh jednání byla
<br> avizována jak na Informaci,tak i na Pozvánkách na zasedání.Požádal přítomné,aby tato
<br> opatření plně respektovali a dodržovali.Současně zdůraznil,že tak jak také bylo avizováno <,>
<br> je z důvodu zdokumentování průběhu jednání pro potřeby vyhotovení zápisu pořizován
<br> zvukový záznam.To je plně v souladu jak s Jednacím řádem zastupitelstva,tak i zásad
<br> GDPR <.>
<br> 2.Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl,aby ověřovateli zápisu byli XXX XXXXX XXXXX a XXX XXX XXXX <,>
<br> zapisovatelem paní XXXXX XXXXXXXX...

Načteno

edesky.cz/d/5076276

Meta

EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz