« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Zápis č. 4/2020 ze zasedání zastupitelstva ze dne 22.7.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 4/2020 ze zasedání zastupitelstva ze dne 22.7.2020
Zápis č.4/2020 – Veřejné zasedání zastupitelstva 22.7.2020
<br>
Stránka 1 z 9
<br> Zápis č.4/2020
<br> z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
<br> konaného dne 22.7.2020 v 1900 hod.v sále Hostince Na Klokočné
<br>
<br>
Přítomni: Ing.XXXXXXXX XXXXX,Ing.XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXX,Ing.arch.XXXXX XXXXXXXX <,>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX Ph.D <.>,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Omluveni: XXX XXXX
<br> Neomluveni:
<br>
<br> Celkový počet přítomných zastupitelů: 6
<br> Celkový počet nepřítomných zastupitelů: 1
<br> 1.Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Klokočná zahájil starosta obce XXXXXXXX XXXXX (dále
<br> „předsedající“),přivítal všechny přítomné a konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno <.>
<br> Informace podle § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích byla na úřední desce
<br> Obecního úřadu Klokočná zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to
<br> od 13.7.2020 do 22.7.2020.Předsedající dále konstatoval,že dle prezenční listiny je
<br> v sále přítomno 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva) <,>
<br> takže zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> 2.Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl,aby ověřovateli zápisu byli XXX XXXXX XXXXX a XXX XXXXX XXXXXXXX <,>
<br> zapisovatelem paní XXXXX XXXXXXXXX.Předsedající vyzval zastupitele k vznesení
<br> protinávrhů.Předsedající vyzval přítomné občany,aby se k návrhu vyjádřili.K návrhu se
<br> nikdo nevyjádřil <.>
<br> Předsedající přečetl návrh usnesení:
<br> „Zastupitelstvo obce Klokočná určuje ověřovateli zápisu pana Tomáše Indru a pana
<br> Tomáše Bezpalce,zapisovatelem paní Šárku Machaňovou.“
<br> Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat <.>
<br> Hlasy: pro: XXXXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,Michaela
<br> Poncarová,XXXXX XXXXX
<br> proti:
<br> zdržel se:
<br> nehlasoval: XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Výsledek hlasování: Pro X Proti X Zdržel se 0 Nehlasoval 1
<br> Usnesení č.U-24-4/2020 bylo schváleno...

Načteno

edesky.cz/d/5076265

Meta

Stavební informace   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz