« Najít podobné dokumenty

Obec Sklené nad Oslavou - Schválený rozpočet obce Sklené nad Oslavou pro rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sklené nad Oslavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet_pro_rok_2022.pdf
Odvětvové
<br> třídění RS
<br> Druhové
<br> třídění RS
<br> Organizační
<br> třídění RS Název Rozpočet 2020
<br> Stav běžného účtu ( rozpočtová rezerva) 4 000 000,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 5 981 500,00
<br> 1XXX Daňové příjmy 3 695 235,00
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 673 000,00
<br> 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výd.č.25 000,00
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výn.73 035,00
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 650 000,00
1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 425 000,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 1 500 000,00
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy -z.p.f.5 000,00
<br> 1340 Popl.za provoz syst.likv.kom.odp.135 000,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 4 800,00
<br> 1361 Správní poplatky 1 400,00
<br> 1381 Daň z hazardních her 22 000,00
<br> 1511 Daň z nemovitých věcí 181 000,00
<br> 2xxx Nedaňové příjmy 1 157 555,00
<br> 1012 Příjmy z pronájmu pozemků 26 000,00
<br> 2310 Pitná voda 120 000,00
<br> 2321 Odv.a čišt.odp.vod a nakl.s kaly 250 000,00
<br> 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 1 000,00
<br> 3633 Výstavba a údržba inž.sítí 13 950,00
<br> 3725 Využ.a znešk.komun.odpadů 728 205,00
<br> 3726 Využívání a znešk.ost.odpadů 3 400,00
<br> 6171 Činnost místní správy 15 000,00
<br> 3xxx Kapitálové příjmy 958 210,00
<br> 3111 Příjmy z prodeje pozemků 958 210,00
<br> 4xxx Přijaté transfery 170 500,00
<br> 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 70 500,00
<br> 4222 Inv.př.transfery od krajů 100 000,00
<br> Rozpočet obce Sklené nad Oslavou na rok 2022
<br>
<br> VÝDAJE CELKEM 5 008 500,00
<br> 5XXX Běžné výdaje 5 003 500,00
<br> 2212 Silnice 650 000,00
<br> 2292 Dopravní obslužnost 20 000,00
<br> 2310 Pitná voda 140 000,00
<br> 2321 Kanalizace a ČOV 230 000,00
<br> 3113 Základní školy 3 000,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické 9 000,00
<br> 3326 Poř.zach.a obn.hod.míst.kult.p.50 000,00
<br> 3341 Rozhlas a televize 22 000,00
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 10 000,00
<br> 3399 Ost.zálež.kult.cír.a sděl.prostř.40 ...

Načteno

edesky.cz/d/5076000

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sklené nad Oslavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz