« Najít podobné dokumenty

Obec Dráchov - Oznámení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dráchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha 1
Svazek obcí SOBĚSLAVSKO,IČO 71204156
<br> Oznámení,dle § 39 odst.7 zákona 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
<br> rozpočtů,v platném znění,o schválení Rozpočtového opatření č.1/2021 Svazku obcí –
<br> SOBĚSLAVSKO valnou hromadou dne 1.12.2021.Schválené Rozpočtové opatření č.1/2021
<br> je zveřejněno na internetových stránkách svazku www.dsosobeslavsko.cz/ v sekci
<br> informace/aktuální dokumenty.Do listinné podoby je možno nahlédnout v sídle svazku na
<br> adrese: Městský úřad Soběslav,Nám.Republiky,392 01 Soběslav,č.dveří 305 <.>
<br>
<br> Oznámení vyvěšeno na úřední desce obce dne: 9.12.2021
<br> Oznámení sejmuto z úřední desky obce: současně se zveřejněným rozpočtem,ke kterému se
<br> rozpočtové opatření vztahuje
Příloha 2
Svazek obcí SOBĚSLAVSKO-v likvidaci – rozpočtové opatření č.1/2021
<br>
<br>
PŘÍJMY účet ODPA POL ÚZ Schválený
<br> rozpočet 2021
<br> RO č.1 Rozpočet po
<br> změnách
<br> neinvest.transfery od členských obcí 231 4121 78 000,00 +808,00 78 808,00
<br> úroky 231 6310 2141 + 4,90 4,90
<br> celkem: 78 000,00 +812,90 78 812,90
<br>
<br> VÝDAJE
<br> poradenská činnost 231 3639 5166 10 000,00 10 000,00
<br> údržba internetových stránek
<br> a administrativa
<br> 231 3639 5021 25 000,00 25 000,00
<br> ekonomické náklady 231 3639 5021 28 000,00 +835,00 28 835,00
<br> aktualizace programu UCR 231 3639 5168 3 000,00 -3 000,00 0,00
<br> nákup kanc.materiálu 231 3639 5139 +5 913,66 5 913,66
<br> ostatní služby 231 3639 5169 2 000,00 -2 000,00 0,00
<br> pohoštění 231 3639 5175 3 000,00 3 000,00
<br> členský poplatek Toulava o.p.s <.>
<br> Tábor
<br> 231 3639 5221 3 000,00 3 000,00
<br> poplatky za bankovní služby 231 6310 5163 2 500,00 -129,00 2 371,00
<br> rozdělení likvidačního zůstatku 231 6409 5909 +19 500,00 19 500,00
<br> celkem: 76 500,00 +21 119,66 97 619,66
<br>
<br> FINANCOVÁNÍ 8115 -1 500,00 +20 306,76 +18 806,76
<br>
<br> Vypracovala: Bc.Zuzana Schejbalová
<br>
<br> Schváleno na jednání valné hromady členů svazku obcí SOBĚSLAVSKO-v likvidaci dne 1.12.2021
Příloha 3
Zpráva o průběhu likvidace
<br> Dobrovolný svazek obcí Soběslavsko,IČ: 71204156,se sídlem Nám.Republiky 59/l,392 01 Soběslav,vstoupil dnem 28.06.2021 do likvidace na základě usnesení Valné hromady svazku obcí Soběslavsko ze dne 28.06.2021.Usnesení valné hromady o vstupu svazku obcí Soběslavsko do likvidace bylo v souladu s rozhodnutím zastupitelstev všech členských obcí,která ukončení činnosti svazku Soběslavsko schválila.K ukončení činnosti a zrušení svazku obcí Soběslavsko dojde ke dni 31.12.2021.Likvidátorem svazku byl jmenován Ing.XXXXXXXX XXXXX,bývalý předseda svazku a starosta města Soběslavi <.>
<br> Průběh likvidace
<br> — Ke dni vstupu svazku obcí Soběslavsko do likvidace neevidoval svazek obcí Soběslavsko žádné neuhrazené pohledávky ani závazky,kromě mezd a odměn vyplývajících zdohod o provedení práce (Bc.2.Schejbalová,|.Šťastná,M.Petrů) a z přikaznísmlouvy (Ing.J.Urban) <.>
<br> - Majetek (mobiliáře a cykloturistická odpočívadla),který nabyl svazek obcí Soběslavsko — vlikvidaci po dobu své činnosti,na základě podílových dotací od členských obcí svazku 3 s využitím dotačních programů Jihočeského kraje vrámci programu Program obnovy venkova,v letech 2016 a 2017 a programu Podpora cyklistiky a cyklodopravy inhočeském kraji,XXX ke dni X.XX.XXXX předán na základě darovacích smluv jednotlivým obcím svazku,které se projektů účastnily.Nedokončený majetek PD cyklostezky vrámci svazku obcí Soběslavsko byl předán ke dni 1.11.2021 městu Soběslav.Jiný majetek svazek obcí Soběslavsko - v likvidaci nevlastnil <.>
<br> — Odměny za provedenou práci za měsíc 12/2021 budou ekonomce svazku Bc.2.Schejbalové a administrativní pracovnici |.Šťastné vyplaceny,na základě dodatků č.1 kdohodám o provedení praci,současně s odměnou za 11/2021 nejpozději ke dn112.12.2021 <.>
<br> - Ke dni17.12.2021 bude zrušen bankovní účet svazku na kterém bude zůstatek 0- Kč <.>
<br> - Dohody o provedení práce ekonomkou svazku Bc.2.Schejbalovou a administr.pracovnicí |.Šťastnou budou ukončeny ke d...

Načteno

edesky.cz/d/5075959

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dráchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz