« Najít podobné dokumenty

Obec Dráchov - Oznámení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dráchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení
Informace o zpracování osobních údajů
<br> Obecné nařízení o ochraně osobních č.2016/679 ze dne 27.dubna (GDPR) účinné od 25.5.2018 má
za cíl dosažení větší jednoty právního rámce ve všech zemích,na které dopadá,posílení práv subjektů
údajů a v neposlední řadě je jeho snahou dosáhnout sjednoceného výkladu GDPR a dozoru
jednotlivými dozorovými úřady <.>
<br> Správce tímto poskytuje subjektům údajů veškeré informace nezbytné pro zajištění spravedlivého
a transparentního zpracování jejich osobních údajů,s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem <,>
v nichž jsou osobní údaje zpracovávány <.>
<br>
Správce údajů: Obec Dráchov,se sídlem Dráchov 38,39201 Soběslav,IČO: 00252221
<br> Kontakty na správce najdete na webových stránkách obce <.>
<br> Podrobné informace týkající se ochrany osobních údajů a jejich zpracovávání najdete na webových
stánkách Úřadu pro ochranu osobních údajů <.>
<br>
Jaká je odpovědnost správce?
<br> Jako správci osobních údajů jsme odpovědni za zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé
z agend naší obce v souladu s GDPR.Princip odpovědnosti představuje odpovědnost za dodržení
zásad zpracování <.>
<br>
Jaká jsou Vaše práva?
<br> Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme v rámci některé z agend obce,máte právo:
<br>
<br> I.Automaticky se uplatňující práva:
<br>
1.Právo na informace o zpracování osobních údajů: každý subjekt údajů,jehož osobní údaje
přebírá správce ke zpracování,má právo být automaticky informován o veškerých
podstatných náležitostech tohoto získání a zpracování.Obsahem tohoto předání informací
musí být minimálně kontaktní údaje správce a jeho případného pověřence pro ochranu
osobních údajů,rozsah získaných údajů,účel zpracování a legitimní titul zpracování včetně
doby,do kdy je platný <.>
<br> 2.Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí založeného na profilování: subjekt
údajů nesmí být součástí rozhodování výhradně pomocí automatických prostředků – tedy
podle automatizovaného vyhodnocování osobních údajů například na základě...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dráchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz