« Najít podobné dokumenty

Obec Dráchov - Oznámení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dráchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ceny vodného a stočného na rok 2022
Změna ceny pro vodné
<br> 1.Vlastníci vodohospodářského majetku obce Dráchov a Řípec odsouhlasili změnu ceny pro vodné.Za tuto cenu bude dodávána pitná voda na vodohospodářském majetku vlastníků provozovaném společností CEVAK a.s <.>
<br> 2.Cena pro vodné:
<br> (platba za vodné bude na základě obecně závazné vyhlášky obcí Dráchov a Řípec uplatňována ve dvousložkové formě)
<br> Cena 2022
<br> Kapacita Pohyblivá složka Pevná složka
<br> vodoměru (Kč/m3) (Kč/vodoměr/rok)
<br> (m3/h0d-l Celkem Vodné Stočné Celkem Vodné Stočné Kategorie A 250 250 0 XXXX orie B XXX XXX X Kateggorie c XX'XX XX'XX X'XX 2 092 2 092 0 Kategorie D 4 058 4 058 0
<br> 3.Na základě rozhodnutí vlastníků jsou ceny platné od 1.ledna 2022 a platí až do schválení nových cen <.>
<br> 4.Vlastníci stanovili pro kalendářní rok 2022 nájemné za pronajatý vodohospodářský majetek ve výši:
<br> veřejný vodovod a další majetek související s výrobou,90 000; Kč rozvodem a zajištěním dodávky pitné vody
<br> 5.Součásti kalkulace ceny pro vodné je nájemné hrazené vlastníkům.Celková částka
<br> zaplaceného nájemného za kalendářní rok_2022 bude činit 90 000; Kč (z toho obci Dráchov bude uhrazeno 30 000 Kč a obci Rípec 60 000 Kč).Nájemné bude uhrazeno ve čtyřech čtvrtletních splátkách ve výši 22 500 Kč (obci Dráchov 7 500 Kč a obci Rípec 15 000 Kč).Výše nájemného vyplývá ze „Smlouvy o nájmu vodovodu pro veřejnou potřebu ajiného vodohospodářského majetku obce Dráchov za účelem jeho správy a provozován? ze dne 14.6.2006 v platném znění a _ze „Smlouvy o provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu obce Rípec“ ze dne 17.2.2004 v platném znění <.>
<br> 6.Přílohou tohoto dokumentu je „Plánová kalkulace“ dle bodu 8 a) Výměru MF č.01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací ze dne 12.července 2021,jejíž součástí je výpočet přiměřeného zisku u vlastníka a provozovatele dle bodu 5 výše uvedeného výměru <.>
<br> Datum: 17 -1l— 2021
<br> OBEC DRÁCHOV Vlastník: D r %" o v 3 a Provozovatel:
<br> 8.Iobilll'...

Načteno

edesky.cz/d/5075954

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dráchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz