« Najít podobné dokumenty

Obec Dráchov - Oznámení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dráchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu
R O Z P O C E T N A R O K 2 O 22 - návrh
<br> Vyvěšeno na úřední kamenné desce dne : 16.11.2021
<br> Sejmuto dne:
<br> Rozpočtové příjmy
<br> Razitko:
Podpis starosty:
<br> OBEC DRÁCHOV
Dráchov 38
<br> ~
<br> OdPa XXX XXXXX
XXXX Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze OSVČ
1113 Daň z příjmu fyzic.osob
1121 Daň z příjmu právnických osob
1122 Daň z příjmu práv.osob za obce
1211 Daň z přidané hodnoty
1340 Poplatek za likvidaci komunál.odpadu
1341 Poplatek ze psů
1342 Poplatek za lázeňský pobyt
1361 Správní poplatky
1381 Odvod z loterií a pod.her
1 s11 Daň z nemovitostí
4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci kraje
<br> 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků
1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
1031 2131 Příjmy z pronájmu pozemků
1031 Pěstební činnost
<br> Rozpočet 2021 Rozpočet 2021 Rozpočet 2022
schválený (Kč) Očekávané plnění (Kč) (návrh) (Kč)
<br> 780 000,00,<,>.80 ooo oo -,80 000 00
8 000,00 30 000 00 30 000,00
<br> 83 000,00 103 000 00 105 000,00
630 000,00 920 000,00 920 000,00
11 000,00 30 000 00 50 000,00
<br> 1 700 000,00 1 890 000,00 1 900 000,00
130 000,00 135 000 00 160 000 00
<br> 3 500,00 3 200 00 3 500 00
70 000,00 80 000,00 80 000,00
<br> 1 000,00 1 000,00 1 000,00
20 000,00 30 000,00 30 000,00
<br> 370 000,00 340 000,00 340 000 00
70 000,00 -,o 800 00 lb 000 00
<br> 3 876 500,00 4 213 000,00 4 474 500,00
<br> 3 600,00 18 600 00 18 000 00
3 600,00 18 600,00 18 000,00
<br> 160 000,00 625 000,00 35 000 00
1 000,00 1 000 00 1 000 00
<br> 161 000,00 626 000,00 36 000,00
<br>
<br> 2310 2132 Příjmy z pronájmu astat.nemovitostí 14 000,00 O 00 10 000,00
2310 Pitná voda 14 000,00 0,00 10 000,00
<br> 2321 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 60 000,00 60 000 00 60 000,00
2321 Odvádění a čištění odpad.vod 60 000,00 60 000,00 60 000,00
<br> 2341 2131 Příimy z pronájmu pozemků 100,00 100,00 100,00
2341 Vodní díla v zeměděl.krajině 100,00 100,00 100,00
<br> 3632 2111 Příj...

Načteno

edesky.cz/d/5075953

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dráchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz