« Najít podobné dokumenty

Obec Srní - veřejná vyhláška - Srní, KT ,směr Sušice-NN

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srní.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

veřejná vyhláška - Srní, KT ,směr Sušice-NN
MĚSTSKÝ ÚŘAD KAŠPERSKÉ HORY
<br> stavební úřad Náměstí 1,341 92 Kašperské Hory
<br> SPISOVÁ ZN.: /03042/2021/ V Kašperských-HOM.<.>.———Čj ! dop - v 15.<.> Císlojednací: O3323/2021/SU ' ' Q" ' VYŘIZUJE: P.Kocman OBECM um “Big! ' TEL.: 376 503 415 Zpracov.FAX: 376 582 582 n.<.>.[ 7
<br> E—MAIL: stavuradl ©kasphory.cz DOŠ'O' U 8' 12' ij" | /
<br> Č.j.: Přílohu: Uk'- 2"- <.>
<br> v » / v 9921) Zl VEREJ NA VYHLASKA
<br> OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br> ČEZ Distribuce,a.5 <.>,IČO 24729035,Teplická č.p.874/8,405 02 Děčín,kterého zastupuje ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o <.>,ICO 25185969,Katovická č.p.175,386 01 Strakonice
<br> (dále jen "žadatel")
<br> podal dne 8.11.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> " Srní,KT,směr Sušice - NN "
<br> na pozemku st.p.347,parc.č.1978/5,1978/6,1978/13,1978/14,1978/16,1990/2,1990/3,2074/2 v katastrálním území Srní l <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - Jedná se o náhradu stávajícího distribučního venkovniho vedení NN—vzduch 0,4 kV novým zemním kabelovým vedením elektro NN 0,4 kV,umístěným v pozemcích parc.č.1978/ 13,1990/2,1990/3,1978/16,1978/5,1978/14,1978/6,5074/2 a parc.č.st.347,vše v k.ú.Srní I,v celkové délce 535,0 metrů a hloubce uložení vedení 0,7 až 1,0 metru pod okolním terénem <.>
<br> - Stavba je členěna do stavebních objektů:
<br> SO 01 Kabelové zemní vedení elektro NN 0,4 kV - v rámci stavby bude odstraněn sloup elektro NN,umístěný na pozemku parc.č.1978/ 13 a na jeho místě bude umístěn nový kabelový pilíř,ve kterém budou ukončeny Stávající kabelová vedení elektro NN-zem 0,4 kV a dále zde bude vyveden nový distribuční zemní kabel AYKY 3x120+70 mm2,uložený v pozemcích parc.č.1978/13,1990/2,1990/3,1978/16,1978/5,1978/14,1978/6,5074/2,v celkové délce 550,0 metrů & hloubce uložení vedení 0,7 až 1,0 metru pod okolním terénem,včetně ukončení kabelového vedení v novém kabelovém pilíři,umístěném na pozemku parc.č.207...

Načteno

edesky.cz/d/5075911

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Srní      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz