« Najít podobné dokumenty

Obec Srní - návrh rozpočtu na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srní.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

návrh rozpočtu na rok 2022
OBEC SRNÍ
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022
<br> I.PŘÍJMY
<br> v tis.Kč
<br> 0000 1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 800,00
<br> 0000 1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 35,00
<br> 0000 1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 130,00
<br> 0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 1 000,00
<br> 0000 1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdy poplatníkem je obec 2 000,00
<br> 0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 2 900,00
<br> 0000 1335 Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona 10,00
<br> 0000 1341 Příjem z poplatku ze psů 5,00
<br> 0000 1342 Příjem z poplatku z pobytu 1 300,00
<br> 0000 1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství 15,00
<br> 0000 1345
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci 180,00
<br> 0000 1361 Příjem ze správních poplatků 5,00
<br> 0000 1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 40,00
<br> 0000 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí 600,00
<br> 0000 2412 Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů - právnických osob 20,00
<br> 0000 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 70,00
<br> 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 3 000,00
<br> 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 152,00
<br> 2141 Vnitřní obchod 2 300,00
<br> 2310 Pitná voda 1 000,00
<br> 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 900,00
<br> 2411 Záležitosti pošt 200,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 160,00
<br> 3613 Nebytové hospodářství 160,00
<br> 3634 Lokální zásobování teplem 25,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 750,00
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 20,00
<br> 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) 10,00
<br> 3725 Využívání a zneškodňování kom...

Načteno

edesky.cz/d/5075909

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Srní      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz