« Najít podobné dokumenty

Obec Srní - rozpočtová úprava č.7 ze dne 27.10.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srní.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpočtová úprava č.7 ze dne 27.10.2021
Obec Srní (IČ: 00256081)
<br> PxV odpa XXX uz NazevOdPa NazevPol PredRO RO PoRO
<br> P XXXX 1113 Bez OdPa Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 120 000,00 20 000,00 140 000,00
<br> P 0000 1121 Bez OdPa Daň z příjmů právnických osob 1 158 000,00 70 000,00 1 228 000,00
<br> P 0000 1122 Bez OdPa Daň z příjmů právnických osob za obce 5 000 000,00 -3 236 040,00 1 763 960,00
<br> P 0000 4111 98037 Bez OdPa
<br> Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy
<br> státního rozpočtu 67 896,11 3 089,44 70 985,55
<br> P 0000 4122 Bez OdPa Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 30 000,00 30 000,00
<br> PŘÍJMY CELKEM -3 112 950,56
<br> V 2141 5011 Vnitřní obchod Platy zaměstnanců v pracovním poměru 750 000,00 72 000,00 822 000,00
<br> V 2141 5021 Vnitřní obchod Ostatní osobní výdaje 30 000,00 6 000,00 36 000,00
<br> V 2141 5031 Vnitřní obchod
<br> Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na
<br> státní politiku zaměstnanosti 186 000,00 18 000,00 204 000,00
<br> V 2141 5032 Vnitřní obchod Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 68 000,00 7 000,00 75 000,00
<br> V 2310 6121 Pitná voda Budovy,XXXX a stavby X XXX XXX,XX -XXX XXX,01 1 365 622,99
<br> V 3639 6121 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Budovy,XXXX a stavby X XXX XXX,XX XX XXX,00 1 550 000,00
<br> V 3639 6122 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Stroje,přístroje a zařízení 0,00 90 000,00 90 000,00
<br> V 3721 5169 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb 60 000,00 17 000,00 77 000,00
<br> V 3722 5169 Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb 240 000,00 50 000,00 290 000,00
<br> V 3725 5169 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Nákup ostatních služeb 160 000,00 30 000,00 190 000,00
<br> V 5512 5154 Požární ochrana - dobrovolná část Elektrická energie 26 000,00 6 000,00 32 000,00
<br> 2021 - Rozpočtová úprava č.7 ze dne 27.10.2021
<br>
<br> V 6171 5021 Činnost místní správy Ostatní osobní výdaje 150 000,00 18 000,00 16...

Načteno

edesky.cz/d/5075908


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Srní      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz