« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Informace o konání zastupitelstva obce Rokytá dne 13.12.2021 od 18:00 hodin

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument zde ke stažení (167.29 kB)
OBEC ROKYTÁ
<br> OBECNÍ ÚŘAD ROKYTÁ
Horní Rokytá 35,295 01 Mnichovo Hradiště
<br>
Č.j.544/2021
<br> V Horní Rokytě dne 3.12.2021
<br>
<br> Informace
o konání zasedání zastupitelstva obce Rokytá
<br>
Obecní úřad Rokytá v souladu s ust.§ 93 odst.1) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
ve znění pozdějších předpisů,informuje o době,místě a programu zasedání zastupitelstva obce
Rokytá,svolaného starostou obce Antonínem Markem v souladu s ust.§ 92 zákona č.128/2000 Sb.<,>
o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů:
<br> Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Rokytá,Horní Rokytá 35,295 01 Mnichovo
Hradiště
Doba konání: 13.12.2021 od 18:00 hod <.>
Navržený program:
<br> 1.Zahájení
2.Schválení programu
3.Kontrola plnění usnesení
4.Schvalování rozpočtu obce Rokytá na r.2022
5.Schvalování střednědobého výhledu rozpočtu obce Rokytá na r.2023 – 2025
6.Změna č.1 Územního plánu Rokytá
7.Schvalování prodeje pozemků p.č.840/2 a 839/3,vše v k.ú.Dolní Rokytá
8.Schvalování pronájmu pozemků p.č.1006/1 a p.č.1242,vše v k.ú.Dolní Rokytá
9.Schvalování Dohody o bezúplatném převodu majetku
10.Schvalování Smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti
11.Schvalování Dodatku ke smlouvě o odvozu komunálního odpadu
12.Uzavření pracovněprávních vztahů se zastupiteli
13.Dodatek smlouvy o pronájmu nebytových prostor
14.Rozpočtové opatření č.8/2021 a 9/2021
15.Rozpočtové opatření č.10/2021
16.Schvalování příspěvků spolkům
17.Různé organizační záležitosti
18.Náměty,návrhy a připomínky zastupitelů
19.Diskuze
20.Závěr
<br>
XXXXXXX XXXXX,starosta obce v.r <.>
<br> Vyvěšeno dne: 3.12.2021
<br> Sejmuto dne:
<br> Současně zveřejněno na elektronické úřední desce obce Rokytá <.>

Načteno

edesky.cz/d/5075495

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz