« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Rozpočtové opatření č.9, 2021 obec Rokytá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument zde ke stažení (499.3 kB)
rčo: 48619836
Obec Rokytá
<br> Opis rozpočtových opatřeni Období: 7I/2021
Rozpočet v Kč
<br> Su Au Uz Np Org Ka OdPa SpPo Zj Změna rozpočtu Text rozpočtu
<br> Popis: 9 Datum: 15.11.202I Druh: 1
231,1,0 00000 0000 0000 00 3613 2732 000
23l 70 00000 0000 0000 00 3639 3111 000
23l 76 98071 0000 0000 00 0000 4111 000
23I 70 00000 0000 0000 00 3745 5021 000
23I 1,0 00000 0000 0000 00 5512 5021 000
237 l0 98071 0000 0000 00 6114 5021 000
23].l0 00000 0000 0000 00 5512 5137 000
237 70 00000 0000 0000 00 3399 5139 000
237 70 00000 0000 0000 00 3745 5139 000
231" l0 00000 0000 0000 00 3745 5156 000
231- l0 00000 0000 0000 00 5512 5156 000
237 I0 00000 0000 0000 00 3745 5161 000
231 10 00000 0000 0000 0o 2212 5169 000
231" 1"0 00000 0000 0000 00 6171 5169 000
23I Io 98071 0000 0000 00 6114 5173 000
231,I0 00000 0000 0000 00 5512 5492 000
Celkem za č.9: Přijmy:
<br> 800,00 pří;em z pronájmu nebyt.nem <.>
B0 000,00 příjem z prodeje pozemků
<br> -15 B57,0O vratka dotace volby do PS PČR
5 000,O0 péče o vzhfed obce - DPP
<br> -40 000,00 PO - ost.os.výdaje
-8 250,00 volby do PS PČR - odměny oVK
3 000,00 Po - DHDM
<br> 10 000,00 ku}tura - materiál
30 000,00 péče o vzh]_ed obce - materiáf
1 000,00 péče o vzh]_ed obce-pohon.hmoty
1 000,00 PO - pohon.hmoty
<br> -1 000,00 péče o vzh.Ied obce - poštovné
1 000,O0 silnice - služby
<br> 15 000,00 správa - služby
t 249,OO volby do PS PČR - cestovné
<br> 40 000,00 PO - peněž.dar.obyv <.>
<br> 64 943,00 Výdaje: 57 999,00
<br> Rozdí] Příjmy - Výdaje: 6 944,00
<br> FENIX/ Rozpočet 9.21.000 Strana 1 Tisk: 72.72.2021,2I:54z 49

Načteno

edesky.cz/d/5075494

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz