« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Rozpočet na rok 2021 obec Rokytá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument rozpočet zde ke stažení (1.16 MB)
Obec Rokytá
<br> lčo: +goz9836
<br> Schválený rozpočet na rok 2O2L
<br> Rozpočet je schválený schodkový,v paragrafovém znění <.>
Schodek bude krytý z přebytku finančních prostředků minulých let <.>
<br> Odpovědná osoba: XXXXXXX XXXXX
starosta
<br> Rozpočet sestavila: XXXXX XXXXXXXXXX
hospodářka
<br> Vyvěšeno na úřední desce: /l r ln ť4
Vyvěšeno na EÚD: /3,l Í,0! 4
<br> 6-B ŤW
""W*-
€",ti§
<br>
<br> !_í
<br> odpa lspro lRozpočet lText rozpočtu
Příjmy
<br> n
<br> Příimy celkem 47oo 000,00
<br> LLL1,900 000,00 daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
<br> tt12 50 000,00 daň z příj.fyz.os.ze sam.č <.>
1113 B0 000,00 daň z přij.fyz os.z kap.č <,>
<br> ttzt 780 000,00 daň z příi.právnických osob
tt22 15 000,00 daň z příj.práv.osob za obce
I2I1,1,7oo 000,00 daň z přidané hodnoty
L340 265 000,00 poplatek za prov.sys.lik.kom.o
<br> 1343,6 200,00 kze
1361 ].600,00 správní poplatky
1381 25 000,00 daň z hazardních her
<br> 1511 450 000,00 daň z nemovitostí
4272 800,00 daňové přúmy celkem
<br> Io32 70 000,00 prodei dřeva
3399 25 000,00 zál.kulturv -příiem z pronáimu
<br> 342t 12 000,00 využ.vol.času mládeže - dar
3429 10 000,00 zájm.činnost VČA pronájem
<br> 36].3 4 000,00 pronájem ostat.nebyt.prostor
3639 ].73 200,00 pozemky
3722 3 500,00 odpad - příjem pytle
3725 75 000,00 EKO-KOM - odměna za tříd.odpad
<br> 3727oo,oo nedaňové přúmy celkem
<br> 4ttz 54 500,00 neinv.přij.transf.ze SR
<br>
<br> /a
<br> Výdaie
<br> Výdaje celkem
<br> Příjmy celkem
Výdaje celkem
sALDo pŘilruŮ n vÝonlŮ
<br> 6 200 000,00
<br> 47oo 000,00
6 200 000,00
<br> _1 500 000,00
<br> A
<br> 1031 40 000,00 pěstební činnost - DPP
<br> Lo32 ].5 000,00 produkční činnost - služby
2279 224o 000,00 pozemní komunikace
3LLt 50 000,00 mateřská škola-neinvestič.tra n
3326 30 000,00 kultur.pa mátky-oprava
3341 ]-0 000,00 rozhlas -opravy a udržování
3399 120 000,00 záležitosti kulturv
3429 38 000,00 VČA+ sport
3631 90 000,00 veřeiné osvětlení
3639 27 000,00 pozemky
<br> 372t 40 000,00 nebezpečný odpad
3722 110 000,00 sběr a svoz...

Načteno

edesky.cz/d/5075490

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz