« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Oznámení záměru pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví obce Rokytá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení záměru pronájmu obce Rokytá, zde ke stažení (409.03 kB)
Obec Rokytá
HorníRokytá 35,295 01 Mnichovo Hradiště
<br> telefon: 777 328 808,e-mail: ou@obecrokv_ta.cz,www.obecrokvta.cz,lD datové sChránkY: e8nbSfn
<br> lCO:48679836
<br> Rokytá dne 25.LL.2O2I
<br> č.1.: sso l2o2L
oznámení o záměru obce
<br> pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví obce
<br> OBEC ROKYTÁ
v souladu ust.§ 39 odst.1) zákona č.t28,12OO0 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisŮ <,>
<br> zveřejňuje svůj záměr
<br> PRONAJMOUT
<br> pozemek p.č.1006/1 v k.ú.Dolní Rokytá o výměře 57L m2
a
<br> pozemek p.č.L242v k.ú.Dolní Rokytá o výměře 82 m2
<br> Katastrální mapa s vyznačením předmětných pozemků tvořípřílohu tohoto záměru <.>
<br> Zastupitelstvo obce Rokytá bude o pronájmu uvedených nemovitostí rozhodovat na svém
zasedání dne 13.L2.202I od 18:00 hodin <.>
Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek <.>
<br> XXXXXXX XXXXX
starosta obce Rokytá
<br> Vyvěšeno:XX.X-L.2O2L
Sejmuto:
Současně zveřejněno na elektronické úřední desce obce Rokytó
<br>
<br> ll,/ ll
1004 Áý
<br> ll
<br> 18oept'mo-rsaa l Oa6/2
<br> l 74 -5J
<br> ll
<br> 4,1),/rco-zoso 1008
<br> 723/7
<br> :42
<br> 3/ l,/ l

Načteno

edesky.cz/d/5075488

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz