« Najít podobné dokumenty

Obec Dražůvky - Rozpočtové opatření č. 13

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dražůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpoctove_opatreni_c._13.pdf
Obec Dražůvky,IČO 00488429 KEO4 1.9.4 UR006
<br> Rozpočtové změny s důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření č.13/2021
<br> NázevPar N+Z+Uz ZJPol Původní hodnota Změna Po změně
<br> Příjmy
org1 org2
<br> Daň z příjmů fyz.osob z kapitá5 000,001113 100 000,00 105 000,00
Daň z přidané hodnoty350 000,001211 1 700 000,00 2 050 000,00
<br> 355 000,00Celkem za Par: 1 800 000,00 2 155 000,00
Přijaté nekapitálové příspěvky7 000,0023243725 50 000,00 57 000,001)
<br> 7 000,00 Využívání a zneškodňováníCelkem za Par: 3725 50 000,00 57 000,00
Příjmy celkem 362 000,001 850 000,00 2 212 000,00
<br> NázevPar N+Z+Uz ZJPol Původní hodnota Změna Po změně
<br> Výdaje
org1 org2
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek130 000,0051373412 13 000,00 143 000,002)
Opravy a udržování-130 000,0051713412 1 000 000,00 870 000,00
<br> 0,00 Sportovní zařízení ve vlastnictví obceCelkem za Par: 3412 1 013 000,00 1 013 000,00
Nákup ostatních služeb20 000,0051693632 0,00 20 000,003)
Opravy a udržování-20 000,0051713632 850 000,00 830 000,00
<br> 0,00 PohřebnictvíCelkem za Par: 3632 850 000,00 850 000,00
BRKO Nákup ostatních služeb25 000,00151693723 45 000,00 70 000,004)
<br> 25 000,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jinýchCelkem za Par: 3723 45 000,00 70 000,00
Odměny členů zastupitelstev ob50 000,0050236112 650 000,00 700 000,005)
<br> 50 000,00 Zastupitelstva obcíCelkem za Par: 6112 650 000,00 700 000,00
Platy zaměstnanců v pracovním68 000,0050116171 800 000,00 868 000,006)
Povin.pojistné na soc.zab.a př50 000,0050316171 200 000,00 250 000,007)
Povinné pojistné na veřejné zd5 000,0050326171 75 000,00 80 000,008)
Nákup materiálu jinde nezařaze10 000,0051396171 65 000,00 75 000,009)
Plyn1 000,0051536171 50 000,00 51 000,0010)
Služby telekomunikací a2 000,0051626171 20 000,00 22 000,0011)
Cestovné (tuzemské i zahraničn2 000,0051736171 15 000,00 17 000,0012)
<br> 138 000,00 Činnost místní správyCelkem za Par: 6171 1 225 000,00 1 363 000,00
Výdaje celkem 213 000,003 783 000,00 3 996 000,00
<br> N...

Načteno

edesky.cz/d/5075310


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dražůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz