« Najít podobné dokumenty

Obec Dražůvky - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Mikroregion BABÍ LOM na roky 2023-2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dražůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

strednedoby_vyhled_rozpoctu_2023-2025_bl_-_navrh.pdf
2023 2024 2025
<br> A 298 308 318
<br> P1 Třída 1 Daňové příjmy - - -
P2 Třída 2 Nedaňové příjmy (nájmy,úroky) - - -
P3 Třída 3 Kapitálové příjmy - - -
P4 Třída 4 Přijaté dotace 155 155 155
<br> z toho: - - -
Neinvestiční přijaté tranfery od obcí - - -
Investiční přijaté transfery od obcí - - -
<br> P Příjmy celkem (po konsolidaci) 155 155 155
<br> V1 Třída 5 Běžné (neinvestiční výdaje) 145 145 145
V2 Třída 6 Kapitálové (investiční ) výdaje - - -
<br> V Výdaje celkem (po konsolidaci) 145 145 145
<br>
P5 - úvěry krátkodobé - - -
P6 - úvěry dlouhodobé - - -
P7 - ostatní - - -
<br> +F P5 až P7 Příjmy z financování celkem - - -
<br> V3 - splátka jistiny krátkodobých úvěrů - - -
<br> V4 - splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - - -
<br> -F V3 až V5 Výdaje z financování - - -
<br> B P-V+ -F Hotovost běžného roku bez PS 10 10 10
<br> C A+B Hotovost na konci roku 308 318 328
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sňato dne:
<br> Mikroregion BABÍ LOM,IČ: 70967903
<br> NÁVRH střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2025
<br> ( v tis.Kč )
<br> Znak
řádku
<br> Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1 <.>
Příjmy
<br> Výdaje
<br> Příjmy z financování
<br> Výdaje z financování
<br> Běžné výdaje zahrnují zejména nákup služeb,odměny,materiál,cestovné,pohoštění a další
běžné výdaje <.>
<br> Kyjov,18.11.2021 Bc.XXXXXXX XXXXXX,v.r <.>
<br> Zpracovala: Ing.XXXXX XXXXXXXX předseda svazku
<br> Tento návrh střednědobého výhledu rozpočtu je nutno zveřejnit podle § 39,odst.4 zákona č <.>
250/2000 Sb <.>,v platném znění,na internetových stránkách DSO a na úředních deskách všech
členských obcí.Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu svazku obcí mohou
občané členských obcí uplatnit písemně do zasedání valné hromady tohoto svazku nebo ústně
na zasedání valné hromady svazku obcí (dne 13.12.2021 ve 12.30 hod.na Městském úřadě
Kyjov) <.>

Načteno

edesky.cz/d/5075305


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dražůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz