« Najít podobné dokumenty

Obec Felbabka - Výroční zpráva za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Felbabka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyrocni-zprava-za-rok-2021326094060.pdf
Výroční zpráva za rok 2021
<br> o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu
<br> k informacím,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
V souladu s ustanovením § 18 zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím <,>
<br> podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací
<br> předkládat zákonem stanovené údaje,předkládá obec Felbabka tuto „Výroční zprávu za rok
<br> 2019“ <.>
<br>
<br> • Počet podaných žádostí o informace: 0
<br> • Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
<br> • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
<br> • Opis podstatných částí každého rozsudku soudu,ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0
<br> • Přehled všech výdajů,vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a
povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a
<br> náklady na právní zastoupení: 0
<br> • Výčet poskytnutých výhradních licencí a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence: 0
<br> • Počet stížností podaných dle § 16a zákona,včetně důvodů jejich podání a stručný
popis způsobu jejich vyřízení: 0
<br> • Další informace vztahující se k uplatňování zákona: 0
<br>
Dle § 17 zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat
<br> finanční úhradu,a to do výše,která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými <.>
<br> Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve
<br> výši,která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií,opatřením technických
<br> nosičů XXX a s odesláním informací žadateli.Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za
<br> mimořádně rozsáhlé vyhledání informací <.>
<br> Výše úhrady za poskytování informací z písemně podané žádosti činí: ----- Kč <.>
<br>
<br> Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny
<br> bezprostředně s žadatelem ústní formou,nejsou ev...

Načteno

edesky.cz/d/5074642

Meta

Jednání zastupitelstva   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Felbabka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz