« Najít podobné dokumenty

Obec Felbabka - Zápis + usnesení č. 5 ze dne 30.12. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Felbabka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis-usneseni-c.-5-ze-dne-30.12.-2021.pdf
Výtisk jediný
Počet listů 3
<br>
<br>
<br>
Zápis č.5/2021
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Felbabka
<br> konaného dne 30.12.2021
<br>
<br> Zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti Obecního úřadu Felbabka
čp.79,od 18.00 hod.Schůzi řídil starosta p.XXXXX XXXXXXX <.>
<br>
Přítomni: p.XXXXXXXXX XXXXXX,p.XXXXX XXXXXXX,p.XXXXXXXX XXXXXXX <,>
p.XXXXXXXX XXXXXX,pí.XXXX XXXXXXXX,pí.XXXXX XXXXXXXXXXX
Omluveni: p.XXXXXX XXXXXXX
<br> Program zasedání:
<br> X.Úvod a schválení programu
2.Zvolení zapisovatele,ověřovatelů a návrhové komise
3.Schválení rozpočtových opatření
<br> 4.Schválení rozpočtu obce na rok 2022
5.Schválení vyhlášky 1/2021 o odpadech
6.Informace zastupitelů
7.Diskuse
8.Usnesení
9.Závěr
<br>
1.Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce Felbabka
a prohlásil,že datum a místo konání bylo řádně vyhlášeno
místním rozhlasem a program byl vyvěšen na úřední desce <.>
Přečetl program zasedání a nechal hlasovat <.>
<br> Program byl členy zastupitelstva přijat <.>
<br> Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br>
2.Navržen zapisovatel p.S.Prepsl,ověřovatelé p.M.Kotěra a
<br> pí.P.Kadeřábková
Navržen předseda návrhové komise pí.D.Feňáková,členi
p.A.Ohrablo a p.J.Červenka ml <.>
Návrh byl členy zastupitelstva přijat <.>
<br> Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br>
<br>
<br> 3.Starosta informoval o rozpočtovém opatření 9/2021 <.>
RO je k nahlédnutí v kanceláři OÚ <.>
Zastupitelstvo RO 9/2021 schválilo <.>
<br> Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br> 4.Starosta informoval o rozpočtu obce Felbabka na rok 2022 <.>
Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný <.>
Zastupitelstvo rozpočet na rok 2022 schválilo <.>
<br> Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br>
5.Starosta informoval o nové vyhlášce o odpadech
Zastupitelstvo vyhlášku 1/2021 o odpadech schválilo <.>
<br> Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br> 6.Informace zastupitelů:
<br> 7.Diskuse:
<br> 8.Předseda návrhové komise,pí.Feňáková,přečetla návrh
usnesení č.5/2021 <.>
<br> Návrh usnesení byl členy zastupitelstva přijat <.>
<br> Pro: 6 proti: 0 zdržel ...

Načteno

edesky.cz/d/5074641

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Felbabka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz