« Najít podobné dokumenty

Obec Felbabka - Vyhláška 1-2021 o odpadech - Felbabka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Felbabka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyhlaska-1-2021-o-odpadech-felbabka.pdf
OBEC FELBABKA
<br> Obec Felbabka Zastupitelstvo obce Felbabka Obecně závazná vyhláška obce Felbabka &.112021 0 místním poplatku za obecni systém odpadového hospodářství
<br> Zastupitelstvo obce Felbabka se na svém zasedání dne 30.12.2021 usnesením č.5/2021 usneslo vydat na základě €— 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích"),a v souladu s 5 10 písm.d) a % 84 odst,2 písm.h) zákona č.128l2000 Sb <.>,o obcích (obecne zřízení),ve znění pozdějších
<br> předpísů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1 Úvodní ustanovení 1.Obec Felbabka touto vyhláškou zavádí mistni poplatek za obecni system odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“).2.Správcem poplatku je Obecní úřad.1
<br> Čl.2 Poplatník 1.Poplatníkem poplatku je?: a) fyzická osoba přihlášená v obcí3 nebo b) vlastník nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci <,>
<br> ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce <.>
<br> 1 5 15 odst.1 zákona,o mistnich poplatcích ? 5 1Ue zákona o místních poplatcích 3 Za přihlášeni fyzické osoby se podle & lac zákona o místních poplatcích považuje a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci ol:n_p'vatolr nebo b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky.zákona o azylu nebo zákona o docasne ochraně cizinců.jde—li o cizince,1„ kterému byl povolen trvalý pobyt.2.který na území Ceske republiky pobývá přechodně po delší dobu delší než 3 měsíce,3.který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobu strpenou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí docasne ochrany podle zákona o docasne ochrane cizinců.nebo - 4.kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívající docasne ochrany cizincůt '
<br> 2.Spoluvlastníci nemovité věcí zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
<br> rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost sp...

Načteno

edesky.cz/d/5074639

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Felbabka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz