« Najít podobné dokumenty

Obec Felbabka - Zápis + usnesení č. 4 ze dne 29.11.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Felbabka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis-usneseni-c.-4-ze-dne-29.11.2021-1-.doc
Výtisk jediný
<br> Počet listů 4
<br> Zápis č.4/2021
<br> z veřejného zasedání zastupitelstva obce Felbabka
<br> konaného dne 29.11.2021
<br> Zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti Obecního úřadu Felbabka čp.79,od 19.00 hod.Schůzi řídil starosta p.XXXXX XXXXXXX <.>
Přítomni: p.XXXXX XXXXXXX,p.XXXXXXXX XXXXXXX,pí.XXXX XXXXXXXX
<br> p.XXXXXX XXXXXXX,p.XXXXXXXXX XXXXXX,pí.XXXXX XXXXXXXXXXX <,>
Omluveni: p.XXXXXXXX XXXXXX
<br> Program zasedání:
X.Úvod a schválení programu
<br> 2.Zvolení zapisovatele,ověřovatelů a návrhové komise
<br> 3.Schválení rozpočtových opatření
<br> 4.Schválení návrhu rozpočtu na rok 2022
<br> 5.Schválení přijetí žádostí o dotaci z rozpočtu obce Felbabka
<br> 6.Schválení plánu inventur a inventarizačních komisí
<br> 7.Schválení spisového a skartačního řádu
<br> 8.Schválení podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova
9.Informace zastupitelů
10.Diskuse
11.Usnesení
12.Závěr
1.Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce Felbabka
<br> a prohlásil,že datum a místo konání bylo řádně vyhlášeno
<br> místním rozhlasem a program byl vyvěšen na úřední desce <.>
<br> Přečetl program zasedání a navrhl rozšíření programu o 1 bod
<br> (podání žádosti o dotaci).O takto upraveném programu nechal
<br> hlasovat <.>
<br> Program byl členy zastupitelstva přijat <.>
<br> Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
2.Navržen zapisovatel pí.P.Kadeřábková,ověřovatelé p.A Ohrablo a p.J.Červenka ml <.>
<br> Navržen předseda návrhové komise pí.D.Feňáková,členi
<br> p.S.Prepsl a p.Z.Záhořík
<br> Návrh byl členy zastupitelstva přijat <.>
<br> Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br> 3.Starosta informoval o rozpočtovém opatření 8/2021,které
<br> schválil 15.9.2021 a o RO 8/2021,které schválil 15.10.2021 <.>
<br> Zastupitelstvo vzalo RO 7/2021 a RO 8/2021 na vědomí <.>
<br> Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
4.Starosta informoval návrhu rozpočtu na rok 2022 – rozpočet je
<br> sestaven jako vyrovnaný <.>
<br> Zastupitelstvo návrh rozpočtu schválilo <.>
<br> Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/5074636

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Felbabka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz