« Najít podobné dokumenty

Obec Panoší Újezd - Rozpočtové opatření č. 8/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Panoší Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 8/2021 (309.68 kB)
Vytištěno: 27.12.202 1 1 7:31:41
<br> Strana 1 z 1
<br> Doklad č.R012021I008 Dotace na volby,silnice,správa
<br> Připraveno dne 06.12.2021 Schváleno dne 06.12.2021
<br> XXXX XXX Uz Org ZJ Ná Z Rozpočtová položka Důvod Příjmy Výdaje Financování
<br> 6114 5139 96071 0000 000 000 6114 5166 98071 0000 000 000 0000 4111 98071 0000 000 000 2212 5021 00000 0000 000 000 2212 5156 00000 0000 000 000 6171 5011 00000 0000 000 000 6171 5031 00000 0000 000 000 3723 5169 00000 0000 000 000 6171 5171 00000 0000 000 000 6171 5137 00000 0000 000 000
<br> Nákup materiálu j.n.Snížení nákupu materiálu j 0,00 —9 232,48 0,00 Zpracování dat & sl.souvís.s IT Snížení zpravování XXX X,XX —XX,XX X,XX NI př.transf.ze všeob.pokl.sprv.Snížení NI transferu—volby —9 312,08 0,00 0,00 Ostatní osobní výdaje Navýše í ost.os.výdajů 0,00 4 000,00 0,00 Nákup materiálu j.n.Navýše í poh.hmot 0,00 500,00 0,00 Platy zaměstnanců v pracovním Snížení os.osobních výdajů 0,00 —2 250,00 0,00 1 pov.poj.na soc.za 0,00 250,00 0,00
<br> 1 nakupu ost.služeb 0,00 10 000,00 0,00
<br> Pov.poj.na soc.zab.& př.n Navýše Nákup ostatních služeb Navýše
<br> Výdaje na dodavatel.zajišť.opr Snížení výdajů na dod.zaj.0,00 —14 500,00 0,00
<br> DODOÚODDD
<br> ©
<br> Drobný hmotný dlouhodobý majet Navýšení drobného hmot.XXX X,XX X XXX,XX X,XX
<br> Souhrn za doklad č.ROJ'20211008 Dotace na volby,silnice,správa Příjmy : zvýšení 0,00 - snižení 9 312,08 rozdíl -9 312,08 Výdaje : zvýšení 16 750,00 - snižení 26 062,08 rozdíl -9 312,08
<br> Financování -změna celkem 0,00 <-> Kontrola 0,00
<br> Omezení dokladů: Doklad číslo: R0120211008 Celkový souhrn za doklady
<br>.a,-
<br> Prumy : zvýšení 0,00 - snižení 9 312,08 = rozdíl -9 312,08 Výdaje : zvýšení 16 750,00 - snižení 26 062,08 = rozdíl -9 312,08 Financování - změna celkem 0,00 <-> Kontrola ď 0,00
<br> Schválil: starostka dne 6.12.2021 Podpis starostky: jÁ
<br> Vyvěšeno: Podpis spravce rozpočtu: ?
<br> l 1/ 27,11.Zlí? „ illU !,fŽM _,27021114va ! Rakovnni lČO: 00244201,Tel.: 724 185 26
<b...

Načteno

edesky.cz/d/5074520

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Panoší Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz