« Najít podobné dokumenty

Obec Panoší Újezd - Termíny odečtů elektrické energie

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Panoší Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Termíny odečtů elektrické energie (1.02 MB)
E DISTRIBUCE OZNÁMENÍ
<br> o termínech provádění pravidelných odečtů
<br> Vážení zákazníci,dovolujeme si Vás informovat,že ve dnech 2l0l2022—333í2322
<br> budou naši pracovníci provádět pravidelné odečty elektroměrů na Vašich odběrných místech v obci
<br> Pen nžd- *
<br> - \_/
<br> ]] Il T?
<br> :Š' illeží
<br> (.( (_x Í: (J (
<br> _5 u
<br> Dovolujeme si Vás proto požádat o umožnění volného & bezpečného přístupu k elektroměru <.>
<br> / důvodu boxpočnosli našich pracovníků,Vás žádáme lake o fabofpočoní Vasich psů po dobu roali/aoo návštěvy <.>
<br> Goeotem & v zoe n' <ontrolou Vaseno elektromeu
<br> předoházíme případným nesrovnalostem při vyúčtování.Toto ozn; :**—“ení se týká vseon zev<e2dll<d da distráouonlm uzemí ČEZ Distribuce,a.s <.>,bez onleou na zvoleneno dodavatele elektřšdv <.>
<br> Deaujeme van ze.soo _.<.> DÉCÍ-
<br> ČEZ Distribuce.&.s <.>
<br> :? ?.nf: rm Hahn lla-=.' "v“ ljl'n'ln'l—"lkly Iol'vln'mn H.?-HH,Ilř—ŘC \lIÍJh H.“ | lnlnMI:/(halfllólníťmm | '.t l|í;lr|l'.urr“r-.-,[of“llEk'n :':-.<.> » :“ film“; w:; ' '? z“ [ !=“ IHL.“ řlí'lf'l Fil-„"I Hifi: jha-"ITI rtf—r“.“ |“ ' F'r :": ;*-'.-.'-1f\-,IHÍÍWFWEW“
<br> | (*-lz“,-"lllL-."'„'= | IJIC')(1/2*-lr'í'ť)llíš.'“: | =.==.; „““ll' wr.vala-kw,<.> m »- -.<.>.|.-_-,rul "N"-.na <.>,m :r— | zasilacíadresa: "i|,!.|-'T -i'l|'f-\ & 7.IKT-“.fl ll'IJI'I'ť'í'Vfi „'n-Á l:.l,lir" * I * ()()
<br> SKUPINA ČEZ Linka 800 850860
<br> Důvod návštěvy Vašeho odběrného místa
<br> Vazena klrentkn.vzri'nnv kiiente <.>
<br> v rrrnror žcvrstenr SDOthltVů.brani-fine & kvalitni dodavky elektřiny do.Vaš-rich domovu prr'rvudrrrre ;)rtlvírícíttutl kontrolu ir servis; naseho zuřiier'ri voetné elektrorrrerfr
<br> fr take opis stavu r'rsvlnrku (odečetl ( tri:.:r='—.terr<í- lnu—'lrrotv žzrsrlírrne prostřrrdrrrs'ttvrrr'r (WTE i(lpczrcržor trhu 5 elektřinou) Vam-nur vytrmrrerrru rlnrtzavatelr minthndrrrkovi) ::lr—ektrirry
<br> “rt pe.—rirrrflirzkr-arrru vvučtovanr ttnktumuil.Pravidelným fyzickým odečtem a kontrolou měřicího zařízení se sna...

Načteno

edesky.cz/d/5074519

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Panoší Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz