« Najít podobné dokumenty

Obec Panoší Újezd - Informační dopis-"milostivé léto"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Panoší Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informační dopis-"milostivé léto" (191.43 kB)
1
<br>
Mgr.XXXX XXXXX
náměstek ministra vnitra
pro řízení sekce legislativy,státní správy
a územní samosprávy
<br>
Praha 18.listopadu 2021
Č.j.MV-184778-2/ODK-2021
<br>
<br> Vážená paní hejtmanko,vážený pane hejtmane <,>
vážená paní primátorko,vážený pane primátore <,>
vážená paní starostko,vážený pane starosto <,>
<br>
v návaznosti na usnesení Vlády České republiky ze dne 5.listopadu 2021
č.990/2021 si Vás jako vrcholné zástupce a představitele územních samospráv
dovoluji oslovit s doporučením,abyste informovali své dlužníky o existenci právní
úpravy občanského soudního řádu,zákona o soudních exekutorech a exekuční
činnosti a o změně dalších předpisů,a některých dalších zákonech a zejména
o možnostech jejich využití v období tzv.milostivého léta.Rovněž považuji za velmi
přínosné,abyste doporučili stejný postup Vámi založeným ústavům,obecně
prospěšným společnostem,dobrovolným svazkům obcí,svým příspěvkovým
organizacím a právnickým osobám,v nichž XXXX XXXX nebo s jinými územními
samosprávnými celky většinovou majetkovou účast,a to i prostřednictvím jiné
právnické osoby <.>
<br> Právní úprava obsažená v části druhé čl.IV bodu 25 zákona č.286/2021 Sb.je
platná od 28.října 2021 do 28.ledna 2022.Během této tříměsíční lhůty může dlužník
zaplatit jen tzv.jistinu,tedy původní nezaplacený nebo jinak nezaniklý dluh
vymáhaný v exekučním řízení (případně může doplatit zbývající část jistiny) a dále
jen poplatek exekutorovi za uzavření exekuce,který činí 750 Kč plus DPH (v případě <,>
je-li soudní exekutor plátcem daně s přidané hodnoty).Vše ostatní,tedy úroky <,>
penále,příslušenství či poplatky stát odpouští a se splacením původní částky bude
dluh smazán.Pokud dlužník nejpozději do 28.ledna 2022 nesplatí svůj dluh na
jistině
a nákladech exekuce,exekuce mu poběží dál <.>
<br> *MVCRX060VVJ6*
MVCRX060VVJ6
<br> prvotní identifikátor
<br>
<br>
<br>
2
<br> V zájmu krajů a obcí je aktivně informovat a motivovat občany ke zbavení se
exekucí a ke splacení dluhů,jejichž penále se mno...

Načteno

edesky.cz/d/5074516

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Panoší Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz