« Najít podobné dokumenty

Obec Panoší Újezd - Opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu na poz.komun.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Panoší Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy (1.04 MB)
:Rakovník
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD
<br> Městský úřad Rakovník Odbor dopravy
<br> 11111 11111 11111 \ i l il \\
<br> MURAXOOXNFLó Spis.zn.: OD01/46885/2021fPrch Policie ČR,Krajské ředitelství Č.j.: MURA/596413021 policie Středočeského kraje,Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXXXXXX Územní odbor vnější služby Tel.: XXXXXXXXX Rakovník Email: mprchalova©murakocz Dopravní inspektorát v Rakovníku dne: 22.12.2021 IČO 75151481
<br> Dukelských hrdinů č.p.2319 269 33 Rakovník Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku 0D01/46885/2021/Prch <.>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ MísTNí ÚPRAVY PRovozu NA POZEMNICH KOMUNIKACICH
<br> Městský úřad Rakovník,odbor dopravy (dále jen „odbor dopravy“),příslušný kvýkonu přenesené působnosti jako obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonávající státní správu ve věcech stanovení místní a přechodně úpravy provozu na silnicích II.a III.tříd,místních a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním obvodu Městského úřadu Rakovník podle ust.5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb„ o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),postupem v souladu podle 5 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),na základě žádosti kterou dne 22.9.2021 podala Policie ČR,Krajské ředitelství policie Středočeského kraje,Územní odbor vnější služby Rakovník,Dopravní inspektorát,IČO 75151481,Dukelských hrdinů č.p.2319,269 33 Rakovník dále jen „žadate1“),podle % 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> sta n o v u ] e
<br> místní úpravu provozu na pozemních komunikacích na okrese Rakovm'k,v souladu s š 61 odst.2 zákona o silničním provozu,spočívající v osazení dopravního značení (dále jen „DZ“) č.B 4 (Zákaz vjezdu nákladních automobilů s uvedeným symbolem ót) + dodatková tabulka E 14 (TRANZIT) <.>
<br> DZ bude umístěno na křižovatce silnic: ].<.> 11/229 )( III/22912 v obci Lubná 2.<.> II/229 x III/22910...

Načteno

edesky.cz/d/5074515

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Panoší Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz