« Najít podobné dokumenty

Obec Žimutice - Rozpočet a rozpočtové výhledy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žimutice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený střednědobý výhled 2024.pdf [0,09 MB]
SCHVÁLENÝ střednědobý rozpočtový výhled Obce Žimutice za období 2024 — PŘÍJMY
<br> Daňové příimv od Finančního úřadu
<br> 1111 Daň z příjmu fyz.osob placená plátci 2 100 000,-- 1112 Daň z příjmu fyz.osob placená poplatníky 100 000,-- 1113 Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 340 000,-- 1121 Daň z příjmu právnických osob 2 554 000,-- 1122 Daň z příjmu právnických osob za obec 300 000,-- 1211 Daň z přidané hodnoty 6 000 000,-- 1381 Daň z hazardních her 90 000,-- 1511 Daň z nemovitostí 1 300 000,-- Daňové nříimv od Finančního úřadu celkem 12 784 000,--
<br> Poplatkv vybírané na Obci Žimutice
<br> 1340 Poplatky za komunální odpad 330 000,-- 1341 Poplatek ze psů 7 000,- 1342 Poplatek z pobytu 30 000,-- 1361 Správní poplatky 8 000,-- Poplatky vybírané na Obci Žim—utice cella 375 000,--
<br> Nedaňové příimv
<br> 4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 180 000,-- 1031 Lesní hospodářství 500 000,-- 2310 Pitná voda 100 000,-- 3999 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 90 000,-- 3612 Bytové hospodářství 380 000,-- 3613 Nebytové hospodářství 60 000,-- 3639 Komunální služby a územní rozvoj 750 000,-- 3722 Nakládání s odpady 140 000,-- 6171 Regionální a místní správa 140 000,-- 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,-- Nedaňové příjmv,2 341 000,-- PŘÍJMY CELKEM,15 500 000-- Vyvěšeno 7.1.2022 * Sejmuto 2.1.2023 \e'MuTXCÝ' )
<br>.____„.—f' QL-ĚicšŠAťf __,- //
<br> SCHVÁZENÝ,Střednědobý rozpočtový výhled Obce Zimutice na období 2024 — VYDAJE
<br> Popis Kč
<br> 103 Lesní hospodářství 540 000,-- 221 Silnice + chodníky 1 000 000,-- 231 Pitná voda 150 000,-- 232 Odvádění a čištění odpadních vod 600 000,-- 311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 800 000,-- 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání 40 000,-- 331 Činnosti knihovnické 60 000,-- 331 Ostatní záležitosti kultury 50 000,-- 332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví 150 000,-- 334 Sdělovací prostředky 35 000,-- 339 Ostatní činnosti v záležitos...
Schválený střednědobý výhled 2023.pdf [0,09 MB]
SCHVÁLENÝ
<br> střednědobý rozpočtový výhled Obce Žimutice za období 2023 — PŘÍJMY
<br> Daňové nříimv od Finančního úřadu
<br> 1111 Daň z příjmu fyz.osob placená plátci 2 200 000,-- 1112 Daň z příjmu fyz.osob placená poplatníky 90 000,-- 1113 Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 320 000,-- 1121 Daň z příjmu právnických osob 2 500 000,-- 1122 Daň z příjmu právnických osob za obec 300 000,-- 1211 Daň z přidané hodnoty 5 900 000,-- 1381 Daň z hazardních her 80 000,-- 1511 Daň z nemovitostí ] 300 000.<.> -- Daňové nříimv od Finančního úřadu celkem 12 690 000,-- Poplatkv vvbírané na Obci Žimutice
<br> 1340 Poplatky za komunální odpad 320 000,-- 1341 Poplatek ze psů 7 000,- 1342 Poplatek z pobytu 30 000,-- 1361 Správní poplatky 8 000,-- Po platkv vybírané na Obci Žimutice celkem 365 000,-- Nedaňové příjmy
<br> 4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 170 000,-- 1031 Lesní hospodářství 500 000,-- 2310 Pitná voda 100 000,-- 3999 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 84 000,-- 3612 Bytové hospodářství 320 000,-- 3613 Nebytové hospodářství 60 000,-- 3639 Komunální služby a územní rozvoj 650 000,-- 3722 Nakládání s odpady 130 000,-- 6171 Regionální a místní správa 130 000,-— 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,-- Nedaňové příjmy 2 145 0005-- PŘÍJMY CELKEM 15 200 000.—
<br> Vyvčšeno 7.1.2022 Sejmuto 2.1.2023
<br> SCHVÁLENÝ
<br> Střednědobý rozpočtový výhled Obce Žimutice na období 2023 — VÝDAJE
<br> Popis 103 Lesní hospodářství
<br> 221 Silnice + chodníky 231 Pitná voda
<br> 232 Odvádění a čištění odpadních vod 311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání
<br> 331 Činnosti knihovnické 331 Ostatní záležitosti kultury 332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví 334 Sdělovací prostředky 339 Ostatní činnosti v záležitosti kultury 341 Tělovýchova 342 Zájmová činnost a rekreace 361 Rozvoj bydlení a bytového hospodářství 3613 Nebytové hospodářství
<br> 363 Komun...
Schválený rozpočet 2022.pdf [0,26 MB]
Obec Žimutice,IČO 00245763
<br> Schválený rozpočet roku 2022
<br> KEO4 1.9.4 UR022
<br> XXX XXX orgl orgz N+z+uz ZJ Název Schválený rozpočet Prll my Výpis dle
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 900 000.00
<br> 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 80 000,00
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 300 000.00
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 400 000.00
<br> 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 250 000,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 5 800 000,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 7 000,00
<br> 1342 Poplatek z pobytu 30 000,00
<br> 1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z 310 000,00
<br> 1361 Správní poplatky 8 000,00
<br> 1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 80 000,00
<br> 1511 Daň z nemovitých věcí 1 300 000,00
<br> 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 150 000,00
<br> 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500 000,00
<br> 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00
<br> 2310 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich části 80 000,00
<br> 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80 000,00
<br> 3399 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 12 000,00
<br> 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70 000,00
<br> 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí ajejich částí 220 000,00
<br> 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 40 000,00
<br> 3613 2329 Ostatní nedaňové příjmyjinde nezařazené 15 000.00
<br> 3632 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí ajejich částí 4 000.00
<br> 3639 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 6 000.00
<br> 3639 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeciňkované(dále j.n.10 000.00
<br> 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 500 000.00
<br> 3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 6 000.00
<br> 3639 2324 Pňjaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 000.00
...

Načteno

edesky.cz/d/5072732

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Žimutice
20. 05. 2022
13. 05. 2022
13. 05. 2022
29. 03. 2022
01. 03. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Žimutice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz