« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - Mimořádné opatření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mimoradne-opatreni-KHS.pdf [0,23 MB]
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
<br> V českých Budějovicích dne 1.října 2020
<br> č.j.: KHSJC 28666/2020/USC Sp.značka: S-KHSJC 28666/2020
<br> Nařízení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č.3/2020
<br> Kraj ská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem V Českých Budějovicích,jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně i místně příslušný podle š 69 odst.1 písm.b) ai) a odst.2 a 5 82 odst.1 a 2 písm.111) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),ve spojení S 5 85 odst.1 a 3 zákona č.258/2000 Sb.<,>
<br> s účinností ode dne 5.října 2020 od 0:00 hod.do 18.října 2020 do 23:59 hod.nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území Jihočeského kraje spočívající v:
<br> 1.omezení provozu škol,s výjimkou mateřských škol,a školských zařízení podle zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů a vysokých škol podle zákona č.111/1998 Sb <.>,o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),ve znění pozdějších předpisů tak,že součástí vzdělávání není zpěv <,>
<br> 2.omezení provozu škol,s výjimkou mateřských škol,podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak,že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti,s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole <.>
<br> Čl.1 Odůvodnění:
<br> Epidemie je zvýšený výskyt nemoci,který je geograficky & časově omezen.Při epidemii infekčního onemocnění dochází zpravidla k prudkému nárůstu počtu onemocnění v čase,kdy nemocnost dosahuje hodnot vyšších,než je běžná Sporadická nemocnost.Hodnoty nemocnosti,při kterých dochází již k epidemickému šíření (tzv.epidemický práh) jsou různé a liší se podle nemoci.U některých nemocí hodnota epidemického prahu není přesně zn...

Načteno

edesky.cz/d/5069155

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz